fredag 25. mars 2022

Kafé K 24. mars 2022

Det var Per som holdt quizen denne uken, mens Ragnhild, Reidun, Renate, Svein Erik og Sigmund stilte for Qeng Ho. Her gjengir vi Pers opprinnelige formuleringer i stedet for våre notater. Spørsmålene kommer i kategorier av to og to spørsmål.

Første omgang:

1. Flasker. Hvilke ulike satser for flaskepant opererer vår panteordning med? 
2. Hva blir ei nansenflaske brukt til?
3. Korpsmusikk. Hva kalles en trommesekvens som blir brukt av gatekorps for å samle korpset til å begynne en marsj på samme takt?
4. Den mest kjente komposisjonen av tsjekkeren Julius Fucik er en berømt konsertmarsj med et navn som knytter den til Firenze. Hva heter marsjen?
5. Norske rovdyr. Vi har åtte arter av mårdyr i Norge. Seks av dem er jerv, mår, mink, røyskatt, snømus og ilder. Hvilke to er ikke nevnt?
6. Hvilke fylker etter den gamle fylkesinndelinga er helt eller delvis omfatta av Forvaltningsområdet for ulv, også kalt ulvesonen?
7. Forkortelser for norske organisasjoner. Et offentlig organ het fram til 2001 SIFF. Hva stod forkortelsen for?
8. Hva var XU?
9. Merkeordninger i varehandelen. Hvilke to farger utenom svart og hvitt finner vi i emblemet for Fair trade eller Rettferdig handel?
10. Hva kalles miljømerket som sertifiserer både varer og tjenester og omfatter alle de fem nordiske landa?
11. Musikaler. Den amerikanske filmmusikalen My Fair Lady er basert på Pygmalion, det mest berømte skuespillet av en irsk forfatter. Hva het han?
12. Hvem skreiv teksten til musikalen Chess?
13. Skogbruk. Hva kalles det kileforma snittet som blir gjort inn ved foten av en trestamme for å bestemme hvilken vei treet skal falle?
14. I skogbruket bruker de forkortelsen GROT som en samlebetegnelse for de faste delene av hogstavfallet som blir liggende igjen i skogen. Hvilke ord er betegnelsen GROT danna av?
15. Spesielle fjell. I hvilken av USAs delstater ligger «Mount Rushmore»?
16. Djebel Katharina og Djebel Musa er de høyeste toppene på et berømt fjell på mellom 2000 og 3000 meter. I tolv år på 1900-tallet lå fjellet i et annet land enn det gjør i dag. Hva heter fjellet?
17. Hestesport. Hva var bakgrunnen for at en del travbaner i Norge lenge blei kalt landbaner? (Eksempler: Hadeland landbane og Jarlsberg landbane)
18. Hva kalles en maskin som blir brukt til å holde orden på innsatser og beregne odds og gevinster i hesteveddeløp, først brukt i England i 1921?
19. Aldersdifferensierte spørsmål om populærmusikk. I hvilken gruppe sang eller spilte (eventuelt synger eller spiller) denne artisten? Svar på bare ett spørsmål: Cass Elliot. Brian May. Adam Clayton.
20. Norskspråklige låter blant VG-listas øverste ti. Svar på bare ett spørsmål ved å oppgi en tittel. Fra 1973: En oversatt låt som først var en hit med The Platters, framført av Stein Ingebrigtsen. Fra 1988: En låt om en ekteskapelig krangel på melodien til den amerikanske sangen Speedy GonzalesFra 1994: En sang med en norsk artist som var bosatt i utlandet. Den inneholder følgende linje: «Gi meg glede når vi er sammen.»

Andre omgang:

1. Fotball. Ved VM i fotball i Mexico i 1970 blei det innført en ny ordning når det gjelder dømminga. Hva var nytt? (Ordninga var ikke ny i fotball, men var ikke brukt i VM før.)
2. Hvilken eller hvilke farger har Branns bortedrakt. Angi farge for både trøye og shorts.
3. Norske kystkommuner. Hva heter kystkommunene mellom Kragerø kommune og Kristiansand kommune?
4. Det som i dag er Horten kommune, har hatt dette navnet fra 1. juni 2002 etter en lokal folkeavstemning. Hva het kommunen fram til denne datoen?
5. Hval. Hvem tok patent på granatharpunen, som eksploderer inni hvalkroppen slik at mothakene spiler seg ut?
6. Fra hvilken art kommer alt hvalkjøtt som blir omsatt i Norge i dag?
7. Telemarkmusikere. Hvilket instrument spiller Rune Klakegg?
8. Hva heter jazzsaksofonisten med initialene F. G. som har fått Telemark fylkeskommunes kulturpris?
9. Rangordna systemer (hierarkier). Hva kalles forvaltningsnivået som ligger under bispedømmet og over kirkesognet i Den norske kirke?
10. Hva er den høyeste embetsmannsstillingen under departementsråd?
11. Fagforeningsfolk og visesang. En svensk-amerikansk fagforeningsmann og visesanger som blei født Joel Hägglund, blei i 1915 hengt for drap i Salt Lake City, antakelig uskyldig. Under hvilket navn var han kjent i USA?
12. Vømmøl Spelemannslag har ei vise om fjorten sagbruksarbeidere som starter fagforening. Hva heter den oppdikta bedriften der de jobber?
13. Litterære dyrenavn. Hva heter Peer Gynts hest under mor Åses dødsferd? Ibsen har henta navnet fra norrøn mytologi, der dette er navnet på hesten til Sigurd Fåvnesbane. En norsk oljeplattform (og oljefelt) er også oppkalt etter den.
14. I en berømt skjønnlitterær bokserie har helten en kjæledegge som heter «Hedwig». Hvilken biologisk art er brukt for å framstille «Hedwig» i spillefilmene som er basert på disse bøkene? Norsk navn.
15. Griser. Ifølge et gammalt ordtak, hva sa mannen da han klipte grisen?
16. Hva heter den griseliknende amerikanske TV-figuren som behersker karate og stadig smykker seg med franske ord og uttrykk? Figuren opptrer i et slags dokketeater.
17. Romerriket. Av de første sytten romerske keiserne var det to som hadde navn på c, lest som k-lyd. Hvilke?
18. Både den russiske komponisten Aram Khatsjaturjan og de tyske politikerne Karl Liebknecht og Rosa Luxembourg kan forbindes med et romersk personnavn fra rundt år 100 før Kristus. Hva er dette navnet?
19. Varemerker. Hva slags produkt bærer navnet Kapla?
20. Tamahagane, Hasaka og Chroma fra Japan og Nesmuk fra Tyskland er varemerker for samme type eksklusive artikkel. Hvilken?


Hva kalte denne svensk-amerikanske fagforeningsmannen og sangeren seg?

Første omgang:

1. Flasker. Hvilke ulike satser for flaskepant opererer vår panteordning med? 2 og 3 kroner.
2. Hva blir ei nansenflaske brukt til? Her var vi inne på at det kunne ha noe med Nansens forskning på ål å gjøre, og svarte oppbevaring av ålÅ hente opp vannprøver fra dypet.
3. Korpsmusikk. Hva kalles en trommesekvens som blir brukt av gatekorps for å samle korpset til å begynne en marsj på samme takt? Oppslag.
4. Den mest kjente komposisjonen av tsjekkeren Julius Fucik er en berømt konsertmarsj med et navn som knytter den til Firenze. Hva heter marsjen? Vi holdt på å gjøre oss bort igjen med en lang og usikker diskusjon om Johan Halvorsen og «Bojarenes inntogsmarsj», men klarte å komme på «Florentinermarsj».
5. Norske rovdyr. Vi har åtte arter av mårdyr i Norge. Seks av dem er jerv, mår, mink, røyskatt, snømus og ilder. Hvilke to er ikke nevnt? Vi var ikke helt sikre, men traff med grevling og oter.
6. Hvilke fylker etter den gamle fylkesinndelinga er helt eller delvis omfatta av Forvaltningsområdet for ulv, også kalt ulvesonen? Vi traff med Akershus, Hedmark og Østfold, men manglet Oslo, som vi vurderte å ta med. 0p.
7. Forkortelser for norske organisasjoner. Et offentlig organ het fram til 2001 SIFF. Hva stod forkortelsen for? Vi tippet Statens institutt for forbruksforskning (som fortsatt eksisterer). Statens institutt for folkehelse (dagens FHI).
8. Hva var XU? En hemmelig norsk etterretningsorganisasjon under andre verdenskrig.
9. Merkeordninger i varehandelen. Hvilke to farger utenom svart og hvitt finner vi i emblemet for Fair trade eller Rettferdig handel? Vi bommet med blå og gulblå og grønn eller blått og oliven.


Den grønnfargen er ikke så veldig langt unna gul!

10. Hva kalles miljømerket som sertifiserer både varer og tjenester og omfatter alle de fem nordiske landa? Svanmerket.
11. Musikaler. Den amerikanske filmmusikalen My Fair Lady er basert på Pygmalion, det mest berømte skuespillet av en irsk forfatter. Hva het han? George Bernhard Shaw.
12. Hvem skreiv teksten til musikalen Chess? Her hadde vi først Björn Ulvaeus, som vi byttet til Tim Rice under betydelig uenighet. Begge er kreditert som tekstforfattere på Wikipedia.
13. Skogbruk. Hva kalles det kileforma snittet som blir gjort inn ved foten av en trestamme for å bestemme hvilken vei treet skal falle? Dette visste vi ikke, og vi tippet splittStyreskår eller felleskår.
14. I skogbruket bruker de forkortelsen GROT som en samlebetegnelse for de faste delene av hogstavfallet som blir liggende igjen i skogen. Hvilke ord er betegnelsen GROT danna av? Vi satset på greiner, røtter og topperGreiner og topper.
15. Spesielle fjell. I hvilken av USAs delstater ligger «Mount Rushmore»? Vi var ikke sikre, men traff med Sør-Dakota.
16. Djebel Katharina og Djebel Musa er de høyeste toppene på et berømt fjell på mellom 2000 og 3000 meter. I tolv år på 1900-tallet lå fjellet i et annet land enn det gjør i dag. Hva heter fjellet? Dette visste vi ikke, men etter litt forslag på alle verdens kontinenter kom vi til at Sinai måtte passe.
17. Hestesport. Hva var bakgrunnen for at en del travbaner i Norge lenge blei kalt landbaner? (Eksempler: Hadeland landbane og Jarlsberg landbane) Dette hadde vi ikke hørt om, men vi gjettet til forskjell fra isbane eller bane på sjø.
18. Hva kalles en maskin som blir brukt til å holde orden på innsatser og beregne odds og gevinster i hesteveddeløp, først brukt i England i 1921? Totalisator.
19. Aldersdifferensierte spørsmål om populærmusikk. I hvilken gruppe sang eller spilte (eventuelt synger eller spiller) denne artisten? Svar på bare ett spørsmål: Cass Elliot. Brian May. Adam Clayton. Her kunne vi alle, The Mamas and the Papas, Queen og U2, og svarte Queen. 1p.
20. Norskspråklige låter blant VG-listas øverste ti. Svar på bare ett spørsmål ved å oppgi en tittel. Fra 1973: En oversatt låt som først var en hit med The Platters, framført av Stein Ingebrigtsen. Fra 1988: En låt om en ekteskapelig krangel på melodien til den amerikanske sangen Speedy Gonzales. Fra 1994: En sang med en norsk artist som var bosatt i utlandet. Den inneholder følgende linje: «Gi meg glede når vi er sammen.» Vi tok «Fisking i Valders» (1988). De andre var «Bare du» (1973) og «Se ilden lyse» (1994).

14p holdt til en ganske klar ledelse etter en vanskelig omgang. Landkrabbene fulgte med 12p, mens tre lag hadde 10p. To lag delte sisteplassen med 9p.

Andre omgang:

1. Fotball. Ved VM i fotball i Mexico i 1970 blei det innført en ny ordning når det gjelder dømminga. Hva var nytt? (Ordninga var ikke ny i fotball, men var ikke brukt i VM før.) Utdeling av røde og gule kort (likevel ingen røde før i 1974).
2. Hvilken eller hvilke farger har Branns bortedrakt. Angi farge for både trøye og shorts. Vi svarte at den var helsvart. Her visste quizmaster at Brann nylig har lansert en ny bortedrakt, der skuldre og ermer er grønn, og ville også godkjent det svaret, men det var det visst ingen som svarte.
3. Norske kystkommuner. Hva heter kystkommunene mellom Kragerø kommune og Kristiansand kommune? Vi tok Lillesand, Grimstad, Arendal, Tvedestrand og Risør.
4. Det som i dag er Horten kommune, har hatt dette navnet fra 1. juni 2002 etter en lokal folkeavstemning. Hva het kommunen fram til denne datoen? Borre.
5. Hval. Hvem tok patent på granatharpunen, som eksploderer inni hvalkroppen slik at mothakene spiler seg ut? Svend Foyn.


Svend Foyn

6. Fra hvilken art kommer alt hvalkjøtt som blir omsatt i Norge i dag? Vågehval.
7. Telemarkmusikere. Hvilket instrument spiller Rune Klakegg? Piano.
8. Hva heter jazzsaksofonisten med initialene F. G. som har fått Telemark fylkeskommunes kulturpris? Her kom vi etter hvert på Frøydis Grorud.
9. Rangordna systemer (hierarkier). Hva kalles forvaltningsnivået som ligger under bispedømmet og over kirkesognet i Den norske kirke? Vi tok prosti.
10. Hva er den høyeste embetsmannsstillingen under departementsråd? Vi bommet med byråsjefekspedisjonssjef.
11. Fagforeningsfolk og visesang. En svensk-amerikansk fagforeningsmann og visesanger som blei født Joel Hägglund, blei i 1915 hengt for drap i Salt Lake City, antakelig uskyldig. Under hvilket navn var han kjent i USA? Joe Hill (også Joseph Hillström).
12. Vømmøl Spelemannslag har ei vise om fjorten sagbruksarbeidere som starter fagforening. Hva heter den oppdikta bedriften der de jobber? Stranda Sag og høvleri.
13. Litterære dyrenavn. Hva heter Peer Gynts hest under mor Åses dødsferd? Ibsen har henta navnet fra norrøn mytologi, der dette er navnet på hesten til Sigurd Fåvnesbane. En norsk oljeplattform (og oljefelt) er også oppkalt etter den. Her hadde vi først Grane, men byttet til Gullfaks, som vi trodde passet bedre.
14. I en berømt skjønnlitterær bokserie har helten en kjæledegge som heter «Hedwig». Hvilken biologisk art er brukt for å framstille «Hedwig» i spillefilmene som er basert på disse bøkene? Norsk navn. Det første forslaget var snøugle, men etter en del diskusjoner og avklaringer om vi det ville holde å svare ugle, endte vi på hornugle.
15. Griser. Ifølge et gammalt ordtak, hva sa mannen da han klipte grisen? Det blei mye skrik og lite ull.
16. Hva heter den griseliknende amerikanske TV-figuren som behersker karate og stadig smykker seg med franske ord og uttrykk? Figuren opptrer i et slags dokketeater. «Miss Piggy» eller «Frøken Piggy».
17. Romerriket. Av de første sytten romerske keiserne var det to som hadde navn på c, lest som k-lyd. Hvilke? Vi tok Caligula og Claudius.
18. Både den russiske komponisten Aram Khatsjaturjan og de tyske politikerne Karl Liebknecht og Rosa Luxembourg kan forbindes med et romersk personnavn fra rundt år 100 før Kristus. Hva er dette navnet? Spartakus.


Spartakus-ligaens fane

19. Varemerker. Hva slags produkt bærer navnet Kapla? Vi visste ikke og tippet skotøyByggeklosser.
20. Tamahagane, Hasaka og Chroma fra Japan og Nesmuk fra Tyskland er varemerker for samme type eksklusive artikkel. Hvilken? Kniver var det første vi var inne på, men vi tippet til slutt klokkerKjøkkenkniver.

15p og 29p totalt hold til årets første seier. Vi ble slått av både Carl & Co og Quizzie Tunes i andre omgang, men bare med ett poeng.

1: Qeng Ho (29)
2: Carl & Co, Landkrabbene, Quizzie Tunes og Virrvarr (25)
6: Comrados (22)
7: De ustabile (21)

Bilder fra Wikipedia

Ingen kommentarer: