fredag 13. desember 2019

Kafé K 12. desember 2019

Anne-Marie, Arvid, Olaus, Reidun og Sigmund stilte for Qeng Ho denne uken. Per var quizmaster. I tillegg til det vanlige gavekortet til vinnerlaget, hadde David med en utgave av sin Grenlandsquiz for alle til vinnerlaget, mens Per ga et eksemplar av sin egen Kvissboka med spørsmål fra dagliglivet til andreplassen.

Dette var siste quiz på Kafé K før nyttår, men kafeen informerte om at det starter opp igjen 9. januar 2020, og at de ønsker å videreføre quizen og holde Facebook-siden oppdatert med informasjon.

Per hadde delt inn hver omgang i temaer, med to spørsmål innenfor hvert tema.

Første omgang:

1. Hva står initialene for i fotballklubben FK Grenland?
2. Hva heter den kommunale fotballstadionen ved Trykkerud stasjon på Bratsbergbanen som er oppkalt etter et lokalt lag?
3. Hvilken romantisk komponist hadde en «forbudt» symfoni som først ble uroppført av i Sovjetunionen i 1981?
4. Hvilken romantisk komponist hadde en «ufullendt» symfoni i h-moll som oppgis som enten hans sjuende eller åttende symfoni?
5. Hva kalles et mekanisk verktøy for å presse ut flate gjenstander fra et plateformet emne?
6. Hvilke to grunnstoffer inngår i sammenføyningsmiddelet som brukes ved lodding?
7. Hvilket uttrykk fra dyreriket er et spøkefullt navn på utydelig håndskrift?
8. Hvilket fremmedord på gresk er navnet på skjønnskrift som kunstart?
9. Hvem er partene i saltpartnerskapet i Norge?
10. Hvilken talentfull norsk langtidsfange ble sluppet fri for å anlegge saltkraftverk under napoleonskrigene?
11. Hvilken institusjon kalles «Tanta i Akersgata»?
12. Hvilken «tante» er navnet på det amerikanske muffinsmerket som eksporteres av bedriften Milba?
13. Med et ord fra tittelen i et eventyr av Asbjørnsen og Moe, hvor møter de tre guttene de tre trollene som har ett øye på deling?
14. Hvilket fylke kommer man til om man drar rett østover fra Troll-feltet?
15. Hvilket fremmedord brukes om ordhistorie, de enkelte ordenes opphav?
16. Hvilket språk er det eneste som benyttes i en sammenhengende region i Vest-Europa og som verken er indoeuropeisk eller finskugrisk?
17. Hva er det norske navnet på Rosa rugosa, som er en innført og svartelistet roseart?
18. Hva er tittelen på den åndelige sangen som begynner med «Till en stad jag är på vandring…»?
19. Hva kalles en mast med gaffelseil?
20. Hva heter den eldste fullriggeren i verden som fortsatt seiler?

Andre omgang:

1. Hva het den franske filosofen som døde i 1650 som gjest hos dronning Christina av Sverige?
2. Hvem opprettet Institutt for fredsforskning, Prio, og har spådd at USAs tid som supermakt vil være over på 2020-tallet?
3. Hva heter farvannet mellom Norge, Island og Grønland som ikke er en del av internasjonale fiskesoner?
4. Hva er det nå vanligere navnet på snurpenot eller posenot?
5. Hva var navnet på trollkjerringen i Homers fortelling, som forvandlet mannskapet på et skip til griser?
6. Hvilken ikke navngitt skikkelse i Det nye testamentet må arbeide som grisepasser?
7. Hva het den amerikanske legen og tidligere OL-vinneren i roing som solgte flere millioner bøker om en egen pasientgruppe?
8. Hvilket alternativt helsepreparat på «p» er framstilt av voks fra bikuber?
9. Hva er et annet navn på den mindre foredlede hvetesorten dinkelhvete?
10. Hva er betegnelsen på en omstridt kjemisk behandling for å fjerne sopp og smitte fra såkorn?
11. Hvilken organisasjons logo består av organisasjonens initialer i blått, fulgt av en blå parentes med et rødt, likearmet malteserkors?
12. Hvilke partier som er representert på Stortinget har noe grønt i logoen sin?
13. Med navn etter, men ikke likt, oppfinneren, hva kalles slepne glassteiner som inneholder blyoksid?
14. Hvilket ord på «k» er navn på smykkesteiner hvor et bilde er utskåret i relieff?
15. Hvor langt nord i hele grader kom Nansen og Johansen i 1895?
16. Hva kalles energiblandingen på «p» som består av fett og tørket kjøtt og som ekspedisjonen hadde med seg?
17. Hva heter det store orienteringsstevnet som avholdes hver sommer i Agder, Telemark eller Vestfold?
18. Hvilken farge har kotene på et orienteringskart?
19. Hva heter den snorrette veien som tar av fra Hydrovegen og går forbi Eramet, og som har navn etter øya og Aalls fritidsbolig, som lå her?
20. Hvor høyt (±2 moh) ligger Børsesjø over havet?

Hva er et vanligere navn på Rosa rugosa?

Første omgang:

1. Hva står initialene for i fotballklubben FK Grenland? Vi visste ikke, og tippet Felleskjøpet. Folkets Klubb.
2. Hva heter den kommunale fotballstadionen ved Trykkerud stasjon på Bratsbergbanen som er oppkalt etter et lokalt lag? Vi tippet Nordagutu. Stålebanen.
3. Hvilken romantisk komponist hadde en «forbudt» symfoni som først ble uroppført av i Sovjetunionen i 1981? Edvard Grieg.
4. Hvilken romantisk komponist hadde en «ufullendt» symfoni i h-moll som oppgis som enten hans sjuende eller åttende symfoni? Franz Schubert.
5. Hva kalles et mekanisk verktøy for å presse ut flate gjenstander fra et plateformet emne? Stanse.
6. Hvilke to grunnstoffer inngår i sammenføyningsmiddelet som brukes ved lodding? Bly og tinn.
7. Hvilket uttrykk fra dyreriket er et spøkefullt navn på utydelig håndskrift? Kråketær.
8. Hvilket fremmedord på gresk er navnet på skjønnskrift som kunstart? Kalligrafi.
9. Hvem er partene i saltpartnerskapet i Norge? Vi ante ikke, men satset på helsemyndighetene og matforhandlerne, som ble godkjent. Saltpartnerskapet er et samarbeid mellom matvarebransje, serveringsbransje, FoU-miljøer, interesseorganisasjoner og helsemyndigheter.
10. Hvilken talentfull norsk langtidsfange ble sluppet fri for å anlegge saltkraftverk under napoleonskrigene? Hans Nielsen Hauge.
11. Hvilken institusjon kalles «Tanta i Akersgata»? Aftenposten.
12. Hvilken «tante» er navnet på det amerikanske muffinsmerket som eksporteres av bedriften Milba? Aunt Mable.
13. Med et ord fra tittelen i et eventyr av Asbjørnsen og Moe, hvor møter de tre guttene de tre trollene som har ett øye på deling? Vi satset på Himingfjell. Hedalsskogen. Flere varianter av fasit ble godkjent. Eventyret heter «Småguttene som traff trollene på Hedalsskogen».
14. Hvilket fylke kommer man til om man drar rett østover fra Troll-feltet? Vi var usikre og bommet med RogalandHordaland, som var alternativet.
15. Hvilket fremmedord brukes om ordhistorie, de enkelte ordenes opphav? Etymologi.
16. Hvilket språk er det eneste som benyttes i en sammenhengende region i Vest-Europa og som verken er indoeuropeisk eller finskugrisk? Baskisk.
17. Hva er det norske navnet på Rosa rugosa, som er en innført og svartelistet roseart? Rynkerose.
18. Hva er tittelen på den åndelige sangen som begynner med «Till en stad jag är på vandring…»? «Der hvor roser aldri dør».
19. Hva kalles en mast med gaffelseil? Det sto mellom fokk og mesan og vi valgte feil.
20. Hva heter den eldste fullriggeren i verden som fortsatt seiler? Vi bommet med «Christian Radich»«Sørlandet», som vi hadde som alternativ.

14p holdt til delt førsteplass i en tydeligvis litt vanskelig omgang. To lag hadde også 13p, mens 4p var laveste sum blant de ti lagene som ble lest opp. I tillegg var det to lag som glemte å levere før oppsummering, og de hadde antakelig også ganske lave poengsummer.

Andre omgang:

1. Hva het den franske filosofen som døde i 1650 som gjest hos dronning Christina av Sverige? René Descartes.
2. Hvem opprettet Institutt for fredsforskning, Prio, og har spådd at USAs tid som supermakt vil være over på 2020-tallet? Johan Galtung.
3. Hva heter farvannet mellom Norge, Island og Grønland som ikke er en del av internasjonale fiskesoner? Vi bommet med SmutthulletSmutthavet, som vi hadde forslag på.

Smutthavet

4. Hva er det nå vanligere navnet på snurpenot eller posenot? Vi bommet med trålringnot.
5. Hva var navnet på trollkjerringen i Homers fortelling, som forvandlet mannskapet på et skip til griser? Kirke.
6. Hvilken ikke navngitt skikkelse i Det nye testamentet må arbeide som grisepasser? Den bortkomne sønnen.
7. Hva het den amerikanske legen og tidligere OL-vinneren i roing som solgte flere millioner bøker om en egen pasientgruppe? Spock.
8. Hvilket alternativt helsepreparat på «p» er framstilt av voks fra bikuber? Propolis.
9. Hva er et annet navn på den mindre foredlede hvetesorten dinkelhvete? Vi var ikke sikre, men satset på spelt.
10. Hva er betegnelsen på en omstridt kjemisk behandling for å fjerne sopp og smitte fra såkorn? Beising.
11. Hvilken organisasjons logo består av organisasjonens initialer i blått, fulgt av en blå parentes med et rødt, likearmet malteserkors? Redningsselskapet.
12. Hvilke partier som er representert på Stortinget har noe grønt i logoen sin? Vi traff på FrP, V, Sp, SV, MDG.
13. Med navn etter, men ikke likt, oppfinneren, hva kalles slepne glassteiner som inneholder blyoksid? Strass er oppkalt etter Joseph Strasser.

Strass

14. Hvilket ord på «k» er navn på smykkesteiner hvor et bilde er utskåret i relieff? Kamé.
15. Hvor langt nord i hele grader kom Nansen og Johansen i 1895? Vi bommet med 88°N86°N, som vi også hadde forslag på.
16. Hva kalles energiblandingen på «p» som består av fett og tørket kjøtt og som ekspedisjonen hadde med seg? Vi ante ikke, og skrev pirsj. Pemmikan var ukjent.
17. Hva heter det store orienteringsstevnet som avholdes hver sommer i Agder, Telemark eller Vestfold? Sørlandsgaloppen.
18. Hvilken farge har kotene på et orienteringskart? Vi hadde mange forslag, inkludert fasit, på farger, men bommet med rødbrun.
19. Hva heter den snorrette veien som tar av fra Hydrovegen og går forbi Eramet, og som har navn etter øya og Aalls fritidsbolig, som lå her? Vi var ikke inne på Rolighetsvegen, og trodde ikke at Frednesvegen var riktig.
20. Hvor høyt (±2 moh) ligger Børsesjø over havet? Vi bommet med 5 moh15,4 moh.

Vi trodde ikke dette skulle holde, men med 13p og 27p totalt ble det seier:

1: Qeng Ho (27)
2: Landkrabbene (26)
3: Carl & Co (25)
4: Sofies verden (24)
5: Hasta la quizta, Quizzie Tunes og Skotfoss Turn (22)
8: De ustabile (21)
9: Comrados (19)
10: Incognito (ikke oppgitt)
11: Opplags? og Test Dummy (ikke oppgitt)

Bilder fra Wikipedia

fredag 6. desember 2019

Kafé K 5. desember 2019

Arvid, Ragnhild, Reidun, Renate og Sigmund stilte for Qeng Ho denne uken, mens Bent var quizmaster.

Neste ukes quiz blir den siste før nyttår, da både 19. og 26. desember utgår. Det er stadig usikkert hva som skjer over nyttår, da det er behov for noen til å følge opp quizen etter at Hanne og Terje gir seg. Mer om dette på Facebook.

Lørdag 28. desember blir det quizmatiné på Karjolen. Påmelding på Facebook-eventen.

Første omgang:

1. Hva heter hovedstaden i Albania?
2. I hvilket land ligger de norske «kongeskogene», en gave til minne om Haakon VII, Olav V og Harald V?
3. Hva heter Kinas president?
4. Hva heter grenseovergangen mellom Norge og Russland på norsk side?
5. Hvilken billedhugger har laget rytterstatuen av Harald Hardråde foran rådhuset i Oslo?
6. Til hvilken plantefamilie hører blåveis?
7. Hvem sto bak fysikkformelen E=mc2?
8. Hvem spilte den kvinnelige hovedrollen i Mata Hari (1931)?
9. Hvilken by er den østlige endestasjonen for den transsibirske jernbanen?
10. Hvor mange gangarter har islandshesten?
11. Hvem spilte «Moder'n» i Fleksnes?
12. Hvor i kroppen ligger knokkelen patella?
13. Hva er det absolutte nullpunktet i °C? Nærmeste hele grad er tilstrekkelig.
14. Hvilken er Norges eneste bergstad?
15. Hvem skrev bøkene om «Tom Sawyer» og «Huckleberry Finn»?
16. Hvor mange symfonier fullførte Ludvig van Beethoven?
17. Hvor ligger byen Klaksvík?
18. Finnes det ville løver i Asia?
19. Hva er det norske navnet på dyret Ursus maritimus?
20. Hvem var første mannlige skihopper til å nå 150m i skiflyvning?

Andre omgang:

1. Musikk. Vi hørte «On a Carousel». Hvilket band?
2. Hva er det fulle navnet på forfatteren av Det store spelet?
3. Hvilket grunnstoff har kjemisk symbol Be?
4. Fra hvilken by kom The Beatles?
5. Hvilken jazzmusiker hadde tilnavnet «Bird»?
6. Fra hvilket land kommer bilmerket Kia?
7. Til hvilken dyrefamilie hører jerv?
8. I hvilken by ligger Markusplassen og Markuskirken?
9. Hva er en samovar?
10. Hvilket var Jesu første under?
11. Hva er et vanligere norsk ord for hellefisk?
12. Hvilket funn gjorde ekteparet Ingstad i 1960 på L'Anse aux Meadows på Newfoundland?
13. Hvem var den første som led martyrdøden i troen på Jesus ifølge Bibelen?
14. Hvilken by skal arrangere sommer-OL i 2020?
15. Hva heter myntenheten i Argentina?
16. Hva heter stortingspresidenten i Norge?
17. Hvem skrev Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen?
18. Hva er Pedro Almodóvar kjent for?
19. Hvilket språk er Andorras hovedspråk?
20. Hva er tittelen på Bjørnstjerne Bjørnsons debutroman?

Hvor kommer bilmerket Kia fra?

Første omgang:

1. Hva heter hovedstaden i Albania? Tirana.
2. I hvilket land ligger de norske «kongeskogene», en gave til minne om Haakon VII, Olav V og Harald V? Vi visste ikke og diskuterte noen alternativer før vi endte på Storbritannia. Israel var ikke noe vi vurderte.
3. Hva heter Kinas president? Xi Jinping.
4. Hva heter grenseovergangen mellom Norge og Russland på norsk side? Storskog.
5. Hvilken billedhugger har laget rytterstatuen av Harald Hardråde foran rådhuset i Oslo? Vi satset på Dyre Vaa. Anne Grimdalen.

«Harald Hardråde»-relieffet på Oslo rådhus

6. Til hvilken plantefamilie hører blåveis? Vi var ikke helt sikre, men tok soleiefamilien.
7. Hvem sto bak fysikkformelen E=mc2? Albert Einstein.
8. Hvem spilte den kvinnelige hovedrollen i Mata Hari (1931)? Greta Garbo.
9. Hvilken by er den østlige endestasjonen for den transsibirske jernbanen? Vladivostok.
10. Hvor mange gangarter har islandshesten? Fem. I tillegg til de vanlige tre – galopp, skritt og trav » behersker den pass og tølt.
11. Hvem spilte «Moder'n» i Fleksnes? Aud Schønemann.
12. Hvor i kroppen ligger knokkelen patella? Kneet. Patella er kneskålen.
13. Hva er det absolutte nullpunktet i °C? Nærmeste hele grad er tilstrekkelig. -273,15°C.
14. Hvilken er Norges eneste bergstad? Røros.
15. Hvem skrev bøkene om «Tom Sawyer» og «Huckleberry Finn»? Mark Twain.
16. Hvor mange symfonier fullførte Ludvig van Beethoven? Ni.
17. Hvor ligger byen Klaksvík? Færøyene.
18. Finnes det ville løver i Asia? Vi tippet nei. Ja.
19. Hva er det norske navnet på dyret Ursus maritimus? Isbjørn.
20. Hvem var første mannlige skihopper til å nå 150m i skiflyvning? Vi satset på Lars Grini, som hoppet 150m i Oberstdorf i 1967.

17p holdt til delt ledelse. Landkrabbene hadde samme poengsum, mens Comrados og Quizzie Tunes lå 1p bak. Sypikene lå sist av åtte lag med 9.

Andre omgang:

1. Musikk. Vi hørte «On a Carousel». Hvilket band? Vi var usikre, og satset på The Kinks i stedet for The Hollies, som var det andre bandet vi vurderte.

The Hollies

2. Hva er det fulle navnet på forfatteren av Det store spelet? Tarjei Vesaas.
3. Hvilket grunnstoff har kjemisk symbol Be? Beryllium.
4. Fra hvilken by kom The Beatles? Liverpool.
5. Hvilken jazzmusiker hadde tilnavnet «Bird»? Charlie Parker.
6. Fra hvilket land kommer bilmerket Kia? Sør-Korea.
7. Til hvilken dyrefamilie hører jerv? Mårfamilien.
8. I hvilken by ligger Markusplassen og Markuskirken? Venezia.
9. Hva er en samovar? En russisk tekoker.

Samovar

10. Hvilket var Jesu første under? Vi var ikke helt sikre, men satset på da Han gjorde vann til vin under bryllupet i Kana.
11. Hva er et vanligere norsk ord for hellefisk? Kveite.
12. Hvilket funn gjorde ekteparet Ingstad i 1960 på L'Anse aux Meadows på Newfoundland? Vi svarte norrøne hustufter, som ble godkjent.
13. Hvem var den første som led martyrdøden i troen på Jesus ifølge Bibelen? Vi satset på Stefanus.
14. Hvilken by skal arrangere sommer-OL i 2020? Her var Tokyo et av noen få forslag, men vi satset på Paris, som skal arrangere i 2024.
15. Hva heter myntenheten i Argentina? Pesos.
16. Hva heter stortingspresidenten i Norge? Tone Wilhelmsen Trøen.
17. Hvem skrev Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen? Torbjørn Egner.
18. Hva er Pedro Almodóvar kjent for? Som filmregissør.
19. Hvilket språk er Andorras hovedspråk? Katalansk.
20. Hva er tittelen på Bjørnstjerne Bjørnsons debutroman? Vi hadde noen få forslag, deriblant Synnøve Solbakken, men vi satset på Bondefortellinger, som er en samleutgivelse som inkluderer blant annet Synnøve Solbakken. Denne samlingen ble utgitt første gang i 1872, mens debuten kom i 1857.

17p og 34p totalt holdt til tredjeplass:

1: Comrados og Landkrabbene (35)
3: Qeng Ho (34)
4: Carl & Co, Hasta la quizta, Quizzie Tunes og De stundesløse (30)
8: Sypikene (21)

Med poenglikhet ble det utslagsspørsmål, og vinneren ble den som kom nærmest minste avstand mellom USA og Russland. Her svarte Comrados 64km, mens Landkrabbene svarte 40km. Fasit var 3km.

Bilder fra Wikipedia

lørdag 30. november 2019

Kafé K 28. november 2019

Ragnhild, Reidun, Svein Erik og Sigmund stilte for Qeng Ho denne uken. Stian var quizmaster.

Første omgang:

1. Hvilket tall, som også er hans nummer i rekken av statens ledere, representerer Kinas leders familienavn dersom det tolkes som romertall?
2. Mellom hvilke to vannmasser går Vorma?
3. Under hvilket pseudonym er Leon Harrison Gross (født 1911) kjent? I 1934 og 1936 skapte han to kjente tegneserier.
4. Hvilket organ er alvorlig skadet ved cirrhose?
5. Hvilken roman med tittel som slutter på «-søsteren» toppet salgslistene i 2018, da Perlesøsteren av Lucinda Riley lå på tredjeplass? Den norske forfatteren bak hadde gjennombrudd i 2015.
6. Hvilken italiensk operater fra 1600- til 1800-tallet er også navnet på en norsk musikkgruppe fra 1990-tallet som vant spellemannpriser i 1992 og 1996?
7. Hva gjør de tre kvinnene i et maleri av Jean-François Millet fra 1857?
8. Hvilket engelsk ord benyttes om en førsteårsspiller i amerikansk lagidrett, men også mer generelt i Nord-Amerika om nybegynnere?
9. Hvilken Rolls-Royce-modell fra 1906–1926 ble omtalt som The Best Car in the World? Modellens navn var på to ord, hvorav det siste også brukes i en modell fra 2019.
10. I hvilken fjellkjede ligger Andorra i den østlige delen?
11. Hvilken italiensk ost er landets mest kjente blåmuggosten og kommer fra et sted øst for Milano?
12. Fra hvilket tre kommer hoveddelen av koalaens føde?
13. Hva heter billedhuggeren fra Flatdal som blant annet har laget «Fløtermonumentet», «Papirsorterersken» på Skotfoss og «De tre bukkene bruse»?
14. Hva heter elven ved Dawson City der det ble gjort et gullfunn i 1896 som også har gitt navn til et plutselig og kraftig økonomisk oppsving?
15. Hva heter den skotske kongen fra 1040–1057 som trolig er mer kjent fra et litterært verk fra flere hundre år senere?
16. Hva slags aktivitet er kombinert med jogging for å danne mosjonsformen plogging?
17. Hvilket engelsk uttrykk på fem ord brukes i populærkulturen om en hendelse 3. februar 1959, og ble først brukt i en låt fra 1971?
18. Vest for hvilken halvøy sto det største sjøslaget i Den første verdenskrigen i månedsskiftet mai–juni 1916?
19. Hva kalles både en årsgammel måkeunge og en unggutt som ror fiske for første gang?
20. I hvilken religion benyttes hodeplagget kippa?

Andre omgang:

1. Hvilket organ var det første som ble transplantert? Det ble utført av den amerikanske kirurgen Joseph Murray i 1954.
2. I hvilket tiår utkom musikalfilmene West Side Story, My Fair Lady og The Sound of Music?
3. Hvilket land mottok den største andelen av norske bistand i årene 2016, 2017 og 2018?
4. Hva er tittelen på den andre spinoff-serien til Grey's Anatomy? Serien utspiller seg ved en brannstasjon i Seattle.
5. I hvilket år ble Norges eneste gull i sommer-OL tatt av et brødrepar?
6. Hvilket ord på «s» fra fransk betegner både en kvinnelig luftånd og en lett og grasiøs kvinne?
7. Hva var fornavnet på Håkon IV Håkonssons tante, som i 1209 ble gift med baglerkongen Filippus Simonssen? 781 år etter hennes død ble dette navnet en del av et begrepspar.
8. Hva står forkortelsen BSU for, når det er snakk om personlig økonomi?
9. Hvilken trebokstavforkortelse ble CQD erstattet med i 1906? Begge kodene ble benyttet 15. april 1912.
10. Hva heter gjestgiveriet på Hadeland der Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre forhandlet fram regjeringsplattformen?
11. Hva heter plateselskapet som ble grunnlagt av Berry Gordy i 1959 og som er en sammentrekning av et kallenavn på Detroit?
12. Hva er navnet på en regulerbar gardinstang, som ble oppkalt etter oppfinneren?
13. Hva kalles det månedlige eller årlige beløpet som en hustru eller datter fikk, og som var oppkalt etter et kostbart redskap?
14. Hvilken bergart er den italienske byen Carrara kjent for?
15. Hvilken kake er dette?
16. Hvilket ord på «e» er navnet på en tysk rett av svineknoke som gjerne serveres med sauerkraut?
17. I hvilket tiår startet Lørdagsbarnetimen?
18. Hva heter øygruppen nordvest for Skottland, som deles i indre og ytre som lå under Norge 1098–1266?
19. I hvilken by døde Montserrat Caballé i 2018? Hun ble født i samme by, og en sang med bynavnet som tittel er hennes mest kjente.
20. Nevn ett av de to påfølgende årene da dronning Margrethe og kong Carl Gustav ble regenter.

Hva heter denne kaken?

Første omgang:

1. Hvilket tall, som også er hans nummer i rekken av statens ledere, representerer Kinas leders familienavn dersom det tolkes som romertall? 11.
2. Mellom hvilke to vannmasser går Vorma? Den renner fra Mjøsa til Glomma.
3. Under hvilket pseudonym er Leon Harrison Gross (født 1911) kjent? I 1934 og 1936 skapte han to kjente tegneserier. Tegneseriene er Mandrake og Fantomet, og vi tok Lee Falk.
4. Hvilket organ er alvorlig skadet ved cirrhose? Leveren. Cirrhose kalles også skrumplever.
5. Hvilken roman med tittel som slutter på «-søsteren» toppet salgslistene i 2018, da Perlesøsteren av Lucinda Riley lå på tredjeplass? Den norske forfatteren bak hadde gjennombrudd i 2015. Snøsøsteren av Maja Lunde.
6. Hvilken italiensk operater fra 1600- til 1800-tallet er også navnet på en norsk musikkgruppe fra 1990-tallet som vant spellemannpriser i 1992 og 1996? Bel Canto.
7. Hva gjør de tre kvinnene i et maleri av Jean-François Millet fra 1857? Vi skrev at de skjærer korn, noe som ble godkjent. Den norske tittelen er «Aksplukkerne» eller «Kornplukkerne».

«Aksplukkerne»

8. Hvilket engelsk ord benyttes om en førsteårsspiller i amerikansk lagidrett, men også mer generelt i Nord-Amerika om nybegynnere? Rookie.
9. Hvilken Rolls-Royce-modell fra 1906–1926 ble omtalt som The Best Car in the World? Modellens navn var på to ord, hvorav det siste også brukes i en modell fra 2019. Vi bommet med Silver ShadowSilver Ghost.
10. I hvilken fjellkjede ligger Andorra i den østlige delen? Pyreneene.
11. Hvilken italiensk ost er landets mest kjente blåmuggosten og kommer fra et sted øst for Milano? Gorgonzola.
12. Fra hvilket tre kommer hoveddelen av koalaens føde? Eukalyptus.
13. Hva heter billedhuggeren fra Flatdal som blant annet har laget «Fløtermonumentet», «Papirsorterersken» på Skotfoss og «De tre bukkene bruse»? Trygve Magnus Barstad.
14. Hva heter elven ved Dawson City der det ble gjort et gullfunn i 1896 som også har gitt navn til et plutselig og kraftig økonomisk oppsving? Klondike.
15. Hva heter den skotske kongen fra 1040–1057 som trolig er mer kjent fra et litterært verk fra flere hundre år senere? Macbeth.
16. Hva slags aktivitet er kombinert med jogging for å danne mosjonsformen plogging? Plukke søppel.
17. Hvilket engelsk uttrykk på fem ord brukes i populærkulturen om en hendelse 3. februar 1959, og ble først brukt i en låt fra 1971? The Day the Music Died var dagen da musikerne Buddy Holly, Ritchie Valens og J.P. «The Big Bopper» Richardson omkom i en flyulykke. Piloten het Roger Peterson, og han omkom sammen med passasjerene.
18. Vest for hvilken halvøy sto det største sjøslaget i Den første verdenskrigen i månedsskiftet mai–juni 1916? Jylland.
19. Hva kalles både en årsgammel måkeunge og en unggutt som ror fiske for første gang? Skårunge.
20. I hvilken religion benyttes hodeplagget kippa? Jødedommen.

19p holdt til en ganske klar ledelse. Tre lag hadde 16p, mens Nykommerne var sist av åtte lag med 7p.

Andre omgang:

1. Hvilket organ var det første som ble transplantert? Det ble utført av den amerikanske kirurgen Joseph Murray i 1954. Vi visste ikke, men trodde det kunne være nyre.
2. I hvilket tiår utkom musikalfilmene West Side Story, My Fair Lady og The Sound of Music? 1960-tallet.
3. Hvilket land mottok den største andelen av norske bistand i årene 2016, 2017 og 2018? Vi trodde det kunne være Brasil, spesifikt regnskogsfondet, men fasit var Syria.
4. Hva er tittelen på den andre spinoff-serien til Grey's Anatomy? Serien utspiller seg ved en brannstasjon i Seattle. Denne kjente vi ikke til, og vi tippet Seattle's Finest. Station 19.
5. I hvilket år ble Norges eneste gull i sommer-OL tatt av et brødrepar? Vi husket at det måtte være Alf og Frank Hansen, men var ikke sikre på hvilket OL det gjaldt. Vi traff på 1976. Alternativet vi diskuterte, var 1972, men der tok Norge to gull. Knud Knudsen i sykling og Leif Jenssen i vektløfting.
6. Hvilket ord på «s» fra fransk betegner både en kvinnelig luftånd og en lett og grasiøs kvinne? Sylfide.
7. Hva var fornavnet på Håkon IV Håkonssons tante, som i 1209 ble gift med baglerkongen Filippus Simonssen? 781 år etter hennes død ble dette navnet en del av et begrepspar. Vi var inne på at det kunne være OL på Lillehammer, men satset på Gro, som kunne kobles til Gro-dagen. Fasit var Kristin, og begrepsparet var Kristin og Håkon.
8. Hva står forkortelsen BSU for, når det er snakk om personlig økonomi? Boligsparing for ungdom (eller for unge).
9. Hvilken trebokstavforkortelse ble CQD erstattet med i 1906? Begge kodene ble benyttet 15. april 1912. SOS. «Titanics» forlis var visstnok den siste hendelsen der begge kodene ble benyttet.
10. Hva heter gjestgiveriet på Hadeland der Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre forhandlet fram regjeringsplattformen? Granavolden.

Granavolden Gjæstgiveri

11. Hva heter plateselskapet som ble grunnlagt av Berry Gordy i 1959 og som er en sammentrekning av et kallenavn på Detroit? Motown er en forkortelse for Motor Town.
12. Hva er navnet på en regulerbar gardinstang, som ble oppkalt etter oppfinneren? Kirschstang er oppkalt etter C.W. Kirsch, en oppfinner så lite kjent at det ikke finnes noen wikipediaartikkel om ham.
13. Hva kalles det månedlige eller årlige beløpet som en hustru eller datter fikk, og som var oppkalt etter et kostbart redskap? Vi tippet vevpenger. Nålepenger.
14. Hvilken bergart er den italienske byen Carrara kjent for? Marmor.

Marmorbrudd i Carrara

15. Hvilken kake er dette? Her ble det delt ut kaker, slik at det også var mulig å smake. Serinakake.
16. Hvilket ord på «e» er navnet på en tysk rett av svineknoke som gjerne serveres med sauerkraut? Eisbein.
17. I hvilket tiår startet Lørdagsbarnetimen? Vi satset på 1940-tallet. 1920-tallet (1924). Det var Kringkastingsselskapet som sendte programmet da, mens NRK startet sin versjon i 1946.
18. Hva heter øygruppen nordvest for Skottland, som deles i indre og ytre som lå under Norge 1098–1266? Hebridene.
19. I hvilken by døde Montserrat Caballé i 2018? Hun ble født i samme by, og en sang med bynavnet som tittel er hennes mest kjente. Barcelona.
20. Nevn ett av de to påfølgende årene da dronning Margrethe og kong Carl Gustav ble regenter. Vi var usikre, og endte til slutt i 1968. 1972 og 1973 var fasit.

14p var ikke spesielt bra i andre omgang, men ledelsen fra første omgang holdt til seier:

1: Qeng Ho (33)
2: Landkrabbene og Quizzie Tunes (32)
4: Hasta la quizta (30)
5: Comrados og Glimtvis (29)
7: De stundesløse (22)
8: Nykommerne (14)

Bilder fra Wikipedia

fredag 22. november 2019

Kafé K 21. november 2019

Anett holdt quizen denne uken, mens Qeng Ho stilte med Olaus, Reidun, Renate, Svein Erik og Sigmund.

Facebook-siden for quizen har det tidligere (lenke) blitt opplyst at det ikke blir quiz 19. eller 26. desember, men at det kanskje blir en quiz i romjulen.
Videre ønsker Hanne og Terje at noen andre tar over administrasjonen av quizene fra nyttår (lenke).

Første omgang:

1. Hvilken bok er den femte i Det nye testamentet og kommer rett etter de fire evangeliene?
2. Hvilken by i Kroatia deler navn med et bowling-uttrykk?
3. Hvilken amerikansk skuespiller og sanger portretteres av Rene Zellweger i en aktuell film?
4. Hva heter hovedpersonen i Ibsens skuespill En folkefiende, et navn som deles med stedet der Ibsen ble født?
5. Hvilke fem dyr omtales som The Big Five på safari i Afrika?
6. Hvilken norsk nobelprisvinner i litteratur levde 1882–1949?
7. I hvilken by ligger konsertstedet som ble terrorisert i 2017 under en konsert med Ariana Grande?
8. I hvilken amerikansk delstat ligger Harvard University?
9. Hvilket ord betegner både en innretning for å forbedre aerodynamiske egenskaper og som avslørende informasjon om hva som skjer i film og litteratur?
10. Hvilket landslag har vært i flest VM-finaler i fotball for herrer uten å vinne?
11. Hvor mange fylker (eller regioner) vil Norge ha fra 1. januar 2020?
12. Hva slags priser sammenliknes på nettstedet elskling.no?
13. Hva heter den norske moteskaperen kjent blant annet for Little Cupcakes?
14. Hvilken forfatter har skrevet «Adventslysene» («Så tenner vi et lys i kveld…»)?
15. Hvilken blomst som minner om prestekrage har navn etter den som var gift med Nanna i norrøn mytologi?
16. Hvilken amerikanskfødt fotograf og musiker (1941–1998) har et barn som er en kjent moteskaper?
17. Hvilken del av kroppen kan rammes av skoliose?
18. Hva er navnet på det opprinnelig sveitsiske varemerket som står bak Tonic Water og Bitter Lemon?
19. Hvilken måleenhet er en tidel av en nautisk mil?
20. Fra hvilket land kommer dekkmerket Bridgestone?

Andre omgang:

1. Med en krydderurt i navnet, hva er navnet på matbloggen til Marit Vestli?
2. Hvilke seks stater har et norsk navn som begynner på en himmelretning?
3. Hva er tittelen både på «Jacob Winche-Lanke» sitt TV-program og et album av Karpe?
4. Hvem gikk av som utenriksminister og ble president i World Economic Forum i 2017?
5. Hvilken norsk artist eller gruppe har laget hymnen som spilles ved starten av kamper i eliteserien i fotball?
6. Hvilken tysk fysiker utviklet med sin assistent Walther Müller et apparat for å måle radioaktiv stråling?
7. Nevn to av de tre «James Bond»-filmene som starter på «D».
8. Hvilken florentisk maler er kjent for «Venus' fødsel» og «Våren»?
9. Hvilken afrikansk by, som er den fjerde største i landet, kalles «Den røde byen», ligger 460moh og ble grunnlagt i 1062?
10. Hvem er hovedpersonen i bokserien skrevet under pseudonymet Carolyn Keene i årene 1930–1985?
11. Hvem ble forsøkt drept av Claus von Stauffenberg i 20. juli-attentatet i 1944?
12. Hvem ble tildelt Egebergs ærespris i 2019 for langrenn og roing?
13. I hvilken tegneserie fra et kontormiljø opptrer «Kjell»?
14. I hvilket år landet «Apollo XIV» på Månen, ble Per Borten erstattet av Tryggve Bratteli som statsminister, ble Leger uten grenser grunnlagt?
15. Hvem har varslet at hen går av som generalsekretær for kreftforeningen etter 18 år?
16. Hva heter plassen i Kairo der demonstrasjonene fant sted i 2011?
17. I hvilken by ble prisen på et stupetårn som skulle koste 1,5 millioner hele 25,8 millioner da det sto ferdig?
18. Hva het Marie Thereses datter som ble gift med Ludvig XVI?
19. Hvem er den neste i rekken etter Wilson, Callaghan, Thatcher?
20. Hvilken sang var det Valgerd Svarstad Haugland framførte i Klassefesten?

Hvem var det Claus von Stauffenberg forsøkte å ta livet av i 1944?

Første omgang:

1. Hvilken bok er den femte i Det nye testamentet og kommer rett etter de fire evangeliene? Apostlenes gjerninger.
2. Hvilken by i Kroatia deler navn med et bowling-uttrykk? Split.
3. Hvilken amerikansk skuespiller og sanger portretteres av Rene Zellweger i en aktuell film? Judy Garland.
4. Hva heter hovedpersonen i Ibsens skuespill En folkefiende, et navn som deles med stedet der Ibsen ble født? Dr. Tomas Stockmann.
5. Hvilke fem dyr omtales som The Big Five på safari i Afrika? Vi tok elefant, løve og neshorn, men bommet med flodhest og sjiraffbøffel (som vi var inne på) og leopard (som ingen nevnte).
6. Hvilken norsk nobelprisvinner i litteratur levde 1882–1949? Sigrid Undset.
7. I hvilken by ligger konsertstedet som ble terrorisert i 2017 under en konsert med Ariana Grande? Manchester.
8. I hvilken amerikansk delstat ligger Harvard University? Vi var ikke helt sikre, men tok Massachusetts.
9. Hvilket ord betegner både en innretning for å forbedre aerodynamiske egenskaper og som avslørende informasjon om hva som skjer i film og litteratur? Spoiler.
10. Hvilket landslag har vært i flest VM-finaler i fotball for herrer uten å vinne? Vi diskuterte noen få kandidater før vi endte på Nederland, som spilte finale i 1974, 1978 og 2010. Tsjekkoslovakia og Ungarn har begge to finaletap.
11. Hvor mange fylker (eller regioner) vil Norge ha fra 1. januar 2020? 11.
12. Hva slags priser sammenliknes på nettstedet elskling.no? Strøm.
13. Hva heter den norske moteskaperen kjent blant annet for Little Cupcakes? Fam Irvoll.
14. Hvilken forfatter har skrevet «Adventslysene» («Så tenner vi et lys i kveld…»)? Vi satset på Inger Hagerup.
15. Hvilken blomst som minner om prestekrage har navn etter den som var gift med Nanna i norrøn mytologi? Balderbrå.

Balderbrå

16. Hvilken amerikanskfødt fotograf og musiker (1941–1998) har et barn som er en kjent moteskaper? Vi tok Linda McCartney.
17. Hvilken del av kroppen kan rammes av skoliose? Ryggraden.
18. Hva er navnet på det opprinnelig sveitsiske varemerket som står bak Tonic Water og Bitter Lemon? Schweppes.
19. Hvilken måleenhet er en tidel av en nautisk mil? Vi var ikke helt sikre, men tok kabellengde.
20. Fra hvilket land kommer dekkmerket Bridgestone? Vi var usikre og hadde flere alternativer, deriblant Japan, men svarte USA.

18p holdt til delt ledelse. Comrados hadde samme poengsum, mens tre lag delte tredjeplassen med 17p. Landkrabbene lå sist av åtte lag med 15p.

Andre omgang:

1. Med en krydderurt i navnet, hva er navnet på matbloggen til Marit Vestli? Her var vi inne på Fru Timian som et alternativ, men vi svarte Lille Persille.
2. Hvilke seks stater har et norsk navn som begynner på en himmelretning? Nord-Korea, Sør-Afrika, Sør-Korea, Sør-Sudan, Østerrike og Øst-Timor. Quizmaster presiserte at Republikken Nord-Makedonia ikke var et av svarene.
3. Hva er tittelen både på «Jacob Winche-Lanke» sitt TV-program og et album av Karpe? Heisann Montebello.
4. Hvem gikk av som utenriksminister og ble president i World Economic Forum i 2017? Børge Brende.

Børge Brende

5. Hvilken norsk artist eller gruppe har laget hymnen som spilles ved starten av kamper i eliteserien i fotball? Vi tippet Jokke og Valentinerne. Highasakite. Hymnen ble visst byttet i 2017.
6. Hvilken tysk fysiker utviklet med sin assistent Walther Müller et apparat for å måle radioaktiv stråling? Hans Geiger.
7. Nevn to av de tre «James Bond»-filmene som starter på «D». Vi svarte Dr. No og Die Another Day, og den siste var Diamonds Are Forever.
8. Hvilken florentisk maler er kjent for «Venus' fødsel» og «Våren»? Sandro Botticelli.
9. Hvilken afrikansk by, som er den fjerde største i landet, kalles «Den røde byen», ligger 460moh og ble grunnlagt i 1062? Her var vi inne på Marrakech som alternativ, men gikk i stedet for Timbuktu. Spørsmålet hadde for øvrig også opplysninger om at det var utsikt til Atlas-fjellene og at byen er på verdensarvlisten. Timbuktu var i grunnen et ganske dårlig svar.

Marrakech

10. Hvem er hovedpersonen i bokserien skrevet under pseudonymet Carolyn Keene i årene 1930–1985? «Frøken Detektiv, Nancy Drew».
11. Hvem ble forsøkt drept av Claus von Stauffenberg i 20. juli-attentatet i 1944? Adolf Hitler.
12. Hvem ble tildelt Egebergs ærespris i 2019 for langrenn og roing? Vi tippet Thomas Alsgård. Vi var inne på Birgit Skarstein, men ikke ved navn.
13. I hvilken tegneserie fra et kontormiljø opptrer «Kjell»? Lunch.
14. I hvilket år landet «Apollo XIV» på Månen, ble Per Borten erstattet av Tryggve Bratteli som statsminister, ble Leger uten grenser grunnlagt? 1971.
15. Hvem har varslet at hen går av som generalsekretær for kreftforeningen etter 18 år? Anne-Lise Ryel.
16. Hva heter plassen i Kairo der demonstrasjonene fant sted i 2011? Tahrirplassen.

Tahrirplassen

17. I hvilken by ble prisen på et stupetårn som skulle koste 1,5 millioner hele 25,8 millioner da det sto ferdig? Hamar.
18. Hva het Marie Thereses datter som ble gift med Ludvig XVI? Marie-Antoinette.
19. Hvem er den neste i rekken etter Wilson, Callaghan, Thatcher? John Major.
20. Hvilken sang var det Valgerd Svarstad Haugland framførte i Klassefesten? «La det swinge».

16p var ganske svakt, og med 34p endte vi på tredjeplass. Men her sløste vi med poengene. Noen må skjerpe seg.

1: Comrados (37)
2: Quizzie Tunes (36)
3: Qeng Ho (34)
4: Carl & Co og Landkrabbene (33)
6: Glimtvis og De ustabile (32)
8: De stundesløse (31)

Bilder fra Wikipedia

Kafé K 14. november 2019

Etter noen ukers opphold stilte Qeng Ho igjen på K, denne gangen med Olaus, Ragnhild, Reidun, Renate og Sigmund. Eivind var quizmaster.

Som vanlig hadde Eivind fire spørsmål i forskjellige kategorier, her angitt på begynnelsen av det første spørsmålet i hver bolk.

Første omgang:

1. Rovfugler. Hvilken er Norges minste rovfugl?
2. Ved hvilket turiststed ligger den nasjonale turistvegen Ørnevegen?
3. Hvilket ord brukes om politikere som fremmer en aggressiv politikk?
4. Hva er tittelen på Erik Fosnes Hansens debutroman fra 1985?
5. Posten skal fram. Hva er hovedforskjellen på Posten og Bring?
6. Nevn en av de to måtene det første norske frimerket, som kom ut i 1855, skiller seg fra alle senere frimerker på?
7. Hva ble innført i 1968 for å effektivisere sortering av posten i Norge?
8. Hva er porto for brevpost opp til 20g innenlands i Norge [per november 2019]?
9. Hos legen. Hva er det legen måler med blodprøver av LDL og LHL?
10. Hva viser CRP i en blodprøve?
11. Hva var innholdet i varselet som ble sendt til 450 fastleger i oktober 2019?
12. Hva er et annet navn på diagnosen myopi som en øyelege kan stille?
13. By og land. Hvilket er det eneste landet i Afrika der alle snakker det samme språket?
14. Sortert etter innbyggertall 1. januar 2018, nevn en av de to kommunene, som også begynner på «S» som med 54178 og 55543 ligger henholdsvis rett under og rett over Skien, som hadde 54510 innbyggere.
15. Hvilke land grenser Estland til?
16. Hvilket land ligger rett sør for Nicaragua?
17. Norsk industri. Hvilket stoff benyttes i produksjonen som ble startet av Norsk Hydro på Herøya i 1929?
18. Hvilken industribedrift ble etablert på Kongsberg i 1814?
19. Hvilket stort selskap ble etablert for over 350 år siden som gruveselskapet Løkken Verk i Trøndelag?
20. Hva ble utvunnet ved Åmdals Verk i perioden 1690–1945?

Andre omgang:

1. Arv og miljø. Hvor mange kromosomer er det i en sædcelle?
2. Hvilket ord benyttes om det totale arvematerialet?
3. Nevn en av de to talspersonene for Miljøpartiet De Grønne.
4. Hva er hastigheten på ytterpunktet for en vindmølle med 60m vingelengde og 5s omløpshastighet?
5. Søtt og salt. Hvilke tre godsaker er det i en Troika, i tillegg til sjokolade?
6. Hva er et annet navn på glukose?
7. Hva omhandlet SALT-avtalene?
8. I hvilken idrett tok Norge sitt eneste gull for lag under OL i Salt Lake City i 2002?
9. Zoo. Hva er navnet på stedet der Den lille dyrehage ligger?
10. Hva er tittelen på boken av Christiane F.?
11. Hvem har skrevet Mengele Zoo?
12. Hva er forskjellen på ovipare og vivipare dyr?
13. Sølv og bronse. Hvem tok sølv på 10km og 15km jaktstart under OL på Lillehammer?
14. I hvilken idrettsgren og øvelse tok Hilde Synnøve Lid bronse under OL på Lillehammer?
15. Hva het indianerkvinnen i Sølvpilen?
16. Nevn et århundre under bronsealderen i Norge.
17. Sist eller last. I hvilken film fra 2006 spilte Forest Whitaker rollen som Idi Amin?
18. Hvem skrev Den siste mohikaner?
19. I hvilket NRK-program som har gått i flere sesonger, avslutter programlederen med «For siste ord er ikke sagt!»?
20. Nevn en av de tre artistene som i tillegg til Jahn Teigen har fått 0p i finalen i Melodi Grand Prix.

Nevn navnet på en av de to talspersonene for MDG

Første omgang:

1. Rovfugler. Hvilken er Norges minste rovfugl? Vi visste ikke, og satset på spurvehauk, som i hvert fall er den minste hauken i Norge. Dvergfalk er ikke betydelig mindre.
2. Ved hvilket turiststed ligger den nasjonale turistvegen Ørnevegen? Vi satset på Geiranger. Statens vegvesen sin informasjonsside om «Geiranger - Trollstigen».
3. Hvilket ord brukes om politikere som fremmer en aggressiv politikk? Hauker. Det motsatte er duer.
4. Hva er tittelen på Erik Fosnes Hansens debutroman fra 1985? Falketårnet.
5. Posten skal fram. Hva er hovedforskjellen på Posten og Bring? Bring er for bedrifter.
6. Nevn en av de to måtene det første norske frimerket, som kom ut i 1855, skiller seg fra alle senere frimerker på? Vi satset på at riksløven var motiv, men den har blitt benyttet flere ganger. Frimerket var utagget (noe vi var inne på som mulighet) og det eneste uten «Norge påtrykket.
7. Hva ble innført i 1968 for å effektivisere sortering av posten i Norge? Postnummer.

Norges første frimerke

8. Hva er porto for brevpost opp til 20g innenlands i Norge [per november 2019]? Vi satset på 17 kroner, noe som var innenfor fasits 16 kroner ±1 krone. 1p.
9. Hos legen. Hva er det legen måler med blodprøver av LDL og LHL? Kolesterol.
10. Hva viser CRP i en blodprøve? Mulig infeksjon. CRP står for «C-reaktivt protein».
11. Hva var innholdet i varselet som ble sendt til 450 fastleger i oktober 2019? De brukte for mye tid per pasient.
12. Hva er et annet navn på diagnosen myopi som en øyelege kan stille? Nærsynthet.
13. By og land. Hvilket er det eneste landet i Afrika der alle snakker det samme språket? Vi satset på at det kunne være Somalia, som ikke ble kolonisert. Dette tror vi allikevel ikke noe på.
14. Sortert etter innbyggertall 1. januar 2018, nevn en av de to kommunene, som også begynner på «S» som med 54178 og 55543 ligger henholdsvis rett under og rett over Skien, som hadde 54510 innbyggere. Vi satset på Sandnes (som hadde hele 76328). Skedsmo og Sarpsborg var fasit.
15. Hvilke land grenser Estland til? Latvia og Russland.
16. Hvilket land ligger rett sør for Nicaragua? Costa Rica.
17. Norsk industri. Hvilket stoff benyttes i produksjonen som ble startet av Norsk Hydro på Herøya i 1929? Ammoniakk.
18. Hvilken industribedrift ble etablert på Kongsberg i 1814? Kongsberg Våpenfabrikk.
19. Hvilket stort selskap ble etablert for over 350 år siden som gruveselskapet Løkken Verk i Trøndelag? Vi fikk dårlig tid på slutten av omgangen, med mange åpne svar, og satte her Elkem, noe vi ikke hadde noen tro på. Orkla.
20. Hva ble utvunnet ved Åmdals Verk i perioden 1690–1945? Også her gikk det litt for fort, og vi svarte jernmalm, mens også kobber ble nevnt som alternativ.

15p holdt til andreplass, 1p bak Comrados. Fire lag lå på delt tredjeplass med 12p, mens tre lag lå på delt åttendeplass av tilsammen ti lag med 10p.

Andre omgang:

1. Arv og miljø. Hvor mange kromosomer er det i en sædcelle? 23.
2. Hvilket ord benyttes om det totale arvematerialet? Genom.
3. Nevn en av de to talspersonene for Miljøpartiet De Grønne. Vi tok Une Bastholm. Arild Hermstad er den andre.
4. Hva er hastigheten på ytterpunktet for en vindmølle med 60m vingelengde og 5s omløpshastighet? Vi kom til 259,2km/t. Quizmaster godkjente alt mellom 250km/t og 270km/t.
5. Søtt og salt. Hvilke tre godsaker er det i en Troika, i tillegg til sjokolade? Gele, marsipan, trøffel.
6. Hva er et annet navn på glukose? Druesukker.
7. Hva omhandlet SALT-avtalene? Nedrustning av atomvåpen og tilsvarende ble godkjent. SALT står for Strategic Arms Limitation Talks.
8. I hvilken idrett tok Norge sitt eneste gull for lag under OL i Salt Lake City i 2002? Vi tok curling.
9. Zoo. Hva er navnet på stedet der Den lille dyrehage ligger? Brokelandsheia.
10. Hva er tittelen på boken av Christiane F.? Vi svare Die Kinder von Bahnhof Zoo og fikk poeng. Korrekt fasit var Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, eller på norsk Å være ung er for jævlig.
11. Hvem har skrevet Mengele Zoo? Gert Nygårdshaug.

Gert Nygårdshaug

12. Hva er forskjellen på ovipare og vivipare dyr? Ovipare legger egg, vivipare føder levende unger.
13. Sølv og bronse. Hvem tok sølv på 10km og 15km jaktstart under OL på Lillehammer? Vi var inne på at det kunne være Vladimir Smirnov, men satset på Thomas Alsgård, som tok gull på 30km.
14. I hvilken idrettsgren og øvelse tok Hilde Synnøve Lid bronse under OL på Lillehammer? Vi satset på alpint, slalåm, mens fasit var freestyle, hopp.
15. Hva het indianerkvinnen i Sølvpilen? «Månestråle».
16. Nevn et århundre under bronsealderen i Norge. Vi bommet med 2000 f.Kr. på perioden 1700 f.Kr.–500 f.Kr..
17. Sist eller last. I hvilken film fra 2006 spilte Forest Whitaker rollen som Idi Amin? The Last King of Scotland.
18. Hvem skrev Den siste mohikaner? James Fenimore Cooper.
19. I hvilket NRK-program som har gått i flere sesonger, avslutter programlederen med «For siste ord er ikke sagt!»? Vi var ikke sikre, men tok Eides språkshow.
20. Nevn en av de tre artisten som i tillegg til Jahn Teigen har fått 0p i finalen i Melodi Grand Prix. Vi tok Finn Kalvik. De to øvrige var Anita Thallaug og Tor Endresen.

17p og 32p totalt holdt til andreplass, men Comrados var et poeng bedre i denne omgangen også:

1: Comrados (34)
2: Qeng Ho (32)
3: Carl & Co (28)
4: Glimtvis, Landkrabbene, Quizzie Tunes og Virrvarr (27)
8: De stundesløse og De ustabile (23)
10: Mixed Team

Bilder fra Wikipedia

søndag 17. november 2019

Kafé K 10. oktober 2019

Qeng Ho stilte med et redusert lag denne gangen: Anne-Marie, Renate og Sigmund. Det var Bent som var quizmaster.

Referenten gjør oppmerksom på at denne oppsummeringen er skrevet mer enn en måned etter quizen, og at det er usannsynlig at ikke dette påvirker presisjonsnivået i negativ forstand.

Første omgang:

1. Hvem har vunnet flest formel 1-verdensmesterskap?
2. Hva er et vanligere navn på den medisinske betegnelsen commotio?
3. I hvilken italiensk by ligger «Det skjeve tårnet»?
4. I hvilken by ble Ludvig Holberg født?
5. Hvilken idrettsgren er Jan Stenerud kjent for?
6. I hvilken by ble Anton Bergs sjokoladefabrikk etablert i 1884?
7. Hvilken stat var den første som sluttet seg til meterkonvensjonen?
8. I hvilket nåværende land lå den historiske byen Efesos?
9. I hvilken eventyrsamling står fortellingen om «Ali-Baba og de førti røvere»?
10. Hva er en fuglevikke?
11. Hvor mange bøker er det i (den lutherske) Bibelen?
12. Hvem ble gjenvalgt som president i det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) i år?
13. I hvilken by ligger DNB Arena?
14. Hva kalles stoffet i negler og hår?
15. Hvem skrev Hellemyrsfolket?
16. Fra hvilket land kommer «Jaffa»-appelsinen?
17. I tillegg til å være en skibinding er Kandahar en by i hvilket land?
18. I hvilket afrikansk land holdt boerne til?
19. Hva er WADA?
20. Hva heter gründeren av PayPal, Tesla og SpaceX?

Andre omgang:

1. Hvilken idrett er Nils Emanuel «Mora-Nisse» Karlsson kjent for?
2. Hvor mange medlemsland har EU (inkludert Storbritannia)?
3. Hva heter operastjernen som døde 30. september 2019?
4. Hvilken tittel eller rang hadde Ester i Bibelens Esters bok?
5. Hva skjedde på Mostertinget i 1024?
6. Hvor kom Sonja Wigert fra?
7. Hva er tittelen på filmen fra 1957 av Arne Skouen om Jan Baalsrud under den andre verdenskrigen?
8. Hva er Anne Bamle kjent for?
9. Mellom hvilke to planeter ligger asteroidebeltet?
10. Hva heter modellen som er Porsches første el-bil?
11. I hvilken by ligger de norske kronregaliene?
12. Hvilken fylkesmann har ansvaret for Jan Mayen?
13. I hvilken bygd ligger Astruptunet?
14. Hvor mange stammer hadde Israel ifølge Bibelen?
15. Hvor skal Landskappleiken i 2020 holdes?
16. I hvilken bygd ligger Norges eldste ortodokse gudshus, St. Georgs kapell?
17. Hvilken musiker komponerte Tryllefløyten?
18. Musikk. Vi skulle fram til en popgruppe.
19. Hvem skrev eventyret «Den stygge andungen»?
20. Hva er fellesbetegnelsen på grunnstoffene i hovedgruppe 18 i periodesystemet?

Hvor var Sonja Wigert fra?

Første omgang:

1. Hvem har vunnet flest formel 1-verdensmesterskap? Michael Schumacher.
2. Hva er et vanligere navn på den medisinske betegnelsen commotio? Vi bommet med sjokkhjernerystelese.
3. I hvilken italiensk by ligger «Det skjeve tårnet»? Pisa.
4. I hvilken by ble Ludvig Holberg født? Bergen.
5. Hvilken idrettsgren er Jan Stenerud kjent for? Det hørtes kjent ut, men vi klarte ikke plassere ham og tippet skyting. Amerikansk fotball.
6. I hvilken by ble Anton Bergs sjokoladefabrikk etablert i 1884? København.
7. Hvilken stat var den første som sluttet seg til meterkonvensjonen? Vi tenkte at Norge kunne være et artig svar, men syntes det var rart om ikke Frankrike var først. Meterkonvensjonen ble underskrevet av 17 stater (inkludert Frankrike og Norge) 20. mai 1875, og det er ikke trivielt å finne en kilde for at Norge skal ha vært først. Norge var dessuten ikke selvstendig. Imidlertid kan spørsmålet ha vært hvilken stat som først ratifiserte konvensjonen, og ifølge SNL var det norske Stortinget først, 26. mai 1875.
8. I hvilket nåværende land lå den historiske byen Efesos? Vi var ikke helt sikre, men satset på Tyrkia.
9. I hvilken eventyrsamling står fortellingen om «Ali-Baba og de førti røvere»? Tusen og en natt.
10. Hva er en fuglevikke? En plante.

Fuglevikke

11. Hvor mange bøker er det i (den lutherske) Bibelen? 66. Den katolske Bibelen har 73 bøker. En for hver av dødssyndene, antakeligvis.
12. Hvem ble gjenvalgt som president i det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) i år? Vi satset på Sebastian Coe.
13. I hvilken by ligger DNB Arena? Stavanger.
14. Hva kalles stoffet i negler og hår? Keratin.
15. Hvem skrev Hellemyrsfolket? Vi bommet med Olav Duun (Juvikfolke) på Amalie Skram, som vi diskuterte.
16. Fra hvilket land kommer «Jaffa»-appelsinen? Israel.
17. I tillegg til å være en skibinding er Kandahar en by i hvilket land? Afghanistan.
18. I hvilket afrikansk land holdt boerne til? Sør-Afrika.
19. Hva er WADA? Her var quizmaster ute etter en forklaring, ikke en tittel. WADA er den internasjonale antidopingkontrollen.
20. Hva heter gründeren av PayPal, Tesla og SpaceX? Elon Musk.

16p holdt til femdelt tredjeplass, 2p bak Quizzie Tunes og 1p bak Comrados. Drømmelaget lå sist av 12 lag med 13p.

Andre omgang:

1. Hvilken idrett er Nils Emanuel «Mora-Nisse» Karlsson kjent for? Ski. Han regnes som en av Sveriges største langrennsløpere.
2. Hvor mange medlemsland har EU (inkludert Storbritannia)? Vi var ikke helt sikre, men tok 28.
3. Hva heter operastjernen som døde 30. september 2019? Vi visste ikke, og tippet Placido Domingo (som fortsatt er i live). Jessye Norman.
4. Hvilken tittel eller rang hadde Ester i Bibelens Esters bok? Vi satset på dronning.
5. Hva skjedde på Mostertinget i 1024? Kristenretten ble etablert i Norge.
6. Hvor kom Sonja Wigert fra? Vi tippet Skien, som ble godkjent i tillegg til fasitens Notodden.
7. Hva er tittelen på filmen fra 1957 av Arne Skouen om Jan Baalsrud under den andre verdenskrigen? Ni liv.
8. Hva er Anne Bamle kjent for? Bunader.
9. Mellom hvilke to planeter ligger asteroidebeltet? Mars og Jupiter.
10. Hva heter modellen som er Porsches første el-bil? Her skrev vi litt feil (trolig Takyon), men fikk poeng. Fasit var Taycan.

Porsche Taycan

11. I hvilken by ligger de norske kronregaliene? Trondheim.
12. Hvilken fylkesmann har ansvaret for Jan Mayen? Nordland.
13. I hvilken bygd ligger Astruptunet? Jølster.
14. Hvor mange stammer hadde Israel ifølge Bibelen? Tolv.
15. Hvor skal Landskappleiken i 2020 holdes? Vi tippet . Rjukan.
16. I hvilken bygd ligger Norges eldste ortodokse gudshus, St. Georgs kapell? Vi satset på Varangerbotten. Neiden.

St. Georgs kapell

17. Hvilken musiker komponerte Tryllefløyten? Wolfgang Amadeus Mozart.
18. Musikk. Vi skulle fram til en popgruppe. Vi var inne på The Kinks som et av noen få alternativ, men svarte The Hollies.
19. Hvem skrev eventyret «Den stygge andungen»? H.C. Andersen.
20. Hva er fellesbetegnelsen på grunnstoffene i hovedgruppe 18 i periodesystemet? Edelgasser.

16p og 32p totalt holdt til delt andreplass:

1: Quizzie Tunes (34)
2: Comrados og Qeng Ho (32)
4: Landkrabbene og De stundesløse (30)
6: Carl & Co (29)
7: Hasta la quizta (28)
8: Glimtvis og De ustabile (26)
10: Potetferielaget (25)
11: Virrvarr (24)
12: Drømmelaget (23)

søndag 6. oktober 2019

Kafé K 3. oktober 2019

Terje holdt quizen på Kafé K denne uken, mens Anne Marie, Olaus, Ragnhild, Reidun og Sigmund stilte for Qeng Ho.

Første omgang:

1. Hva var Frisco og Blue Master?
2. Hva er åger?
3. Hva kalles et tidsrom på tre måneder?
4. Hva er Radio Gaga (utover å være en låt av Queen)?
5. Hva var Ella Fitzgeralds kallenavn?
6. Hva er Gammel Oppland?
7. Hvem utkjempet Falklandskrigen?
8. Hva heter Nord-Afrikas lengste fjellkjede?
9. Hva betyr et cetera?
10. Hvilket bilmerke har eller hadde modellen Astra?
11. Hva står på ett bein også når de sover?
12. Fra hvilken by kom Fuhr Fino?
13. I hvilken filmserie opptrer «Buzz Lightyear»?
14. Ranger de tre Ingebrigtsen-brødrene fra yngst til eldst.
15. Hva heter myntenheten i Irak?
16. Hva er det vanligste fornavnet i Norge gjennom tidene?
17. Hvilket kjent dyr er nå forbudt brukt i norske sirkus?
18. Hvor mange nordmenn deltok i Tour de France 2019?
19. Hva er hovednæringen til brennmaneter?
20. Hva er forbudt mellom 15. april og 15. september i Norge?

Andre omgang:

1. Hvem vant 10 000 meter for kvinner under NM i 2019?
2. Hvilken stat består i hovedsak av de to store øyene Nordøya og Sørøya?
3. Hvor gammel er prinsesse Ingrid Alexandra [per oktober 2019]?
4. Hvor mange kommuner var det i Norge ved kommunevalget i 2019?
5. Hvem ble kåret til verdens beste mannlige fotballspiller i 2019 av FIFA?
6. Hva er etternavnet til den rødhårete familien i Harry Potter?
7. Hva fødes som hankjønn og blir til hunkjønn?
8. Hva er opprinnelsen til høstferien?
9. Hva er Najumuddin Faraj Ahmad bedre kjent som?
10. Hvilken drue lages Chablis på?
11. Hvilket dyr kalles Gulo gulo på latin?
12. Hva heter den østligste byen i Norge?
13. Hva er dugurd?
14. Hvem har skrevet trilogien Byens spor?
15. Hva heter den nye ferga som går mellom Sandefjord og Strømstad?
16. Hvilken spesiell matrett er Moss kjent for?
17. Hva er en brasme?
18. Hva er kontrafei et gammelt ord for?
19. Hva heter den største ugla i Norge?
20. Hvilken plass kom Viktor Hovland på i US Open 2019?

Hvor gammel er prinsesse Ingrid Alexandra? Hun er den første kvinnen som er født med arverett til den norske kronen, og er nummer to i arverekken.

Første omgang:

1. Hva var Frisco og Blue Master? Sigaretter.
2. Hva er åger? Urimelig rente.
3. Hva kalles et tidsrom på tre måneder? Vi diskuterte om vi skulle svare trimester eller kvartal og endte på det siste, men begge ble godkjent.
4. Hva er Radio Gaga (utover å være en låt av Queen)? En tegneserie.
5. Hva var Ella Fitzgeralds kallenavn? Vi var usikre, men gikk for «The First Lady of Jazz».
6. Hva er Gammel Oppland? Akevitt.
7. Hvem utkjempet Falklandskrigen? Storbritannia og Argentina.
8. Hva heter Nord-Afrikas lengste fjellkjede? Atlasfjellene.

Atlasfjellene

9. Hva betyr et cetera? Det betyr «og så videre».
10. Hvilket bilmerke har eller hadde modellen Astra? Opel.
11. Hva står på ett bein også når de sover? Vi svarte, sikkert i likhet med flere andre, flamingo, mens fasit var struts. Vi finner ikke noe hold for denne absurde påstanden, og det ser ut til at Internett mener det er mange fuglearter som sover på ett bein, mens strutsen sover liggende.
12. Fra hvilken by kom Fuhr Fino? Grimstad. Fuhr Fino var en rabarbravin.
13. I hvilken filmserie opptrer «Buzz Lightyear»? Toy Story.
14. Ranger de tre Ingebrigtsen-brødrene fra yngst til eldst. Jacob, Filip, Henrik er født henholdsvis 2000, 1993 og 1991.
15. Hva heter myntenheten i Irak? Vi bommet med bahtdinarer.
16. Hva er det vanligste fornavnet i Norge gjennom tidene? Vi satset på Anne.
17. Hvilket kjent dyr er nå forbudt brukt i norske sirkus? Elefant.
18. Hvor mange nordmenn deltok i Tour de France 2019? Vi tippet ni. Seks: Svein Erik Bystrøm, Odd Christian Eiking, Edvald Boasson Hagen, Amund Grøndahl Jansen, Alexander Kristoff og Vegard Stake Laengen.
19. Hva er hovednæringen til brennmaneter? Plankton.
20. Hva er forbudt mellom 15. april og 15. september i Norge? Åpen ild i utmark.

17p holdt til andreplass, 1p bak Landkrabbene (18) og 1p foran Comrados og Quizzie Tunes (16). Carl & Co, De ustabile og Virrvarr delte sisteplassen med 15p, og det var bare sju lag med.

Andre omgang:

1. Hvem vant 10 000 meter for kvinner under NM i 2019? Therese Johaug.
2. Hvilken stat består i hovedsak av de to store øyene Nordøya og Sørøya? New Zealand.
3. Hvor gammel er prinsesse Ingrid Alexandra [per oktober 2019]? 15 år.
4. Hvor mange kommuner var det i Norge ved kommunevalget i 2019? De fleste oppfattet nok spørsmålet til å dreie seg om antallet kommuner det ble valgt representanter til. Der er fasit 356 kommuner. Vi bommet uansett med 378, men fasit var her antallet kommuner på valgdagen, altså 422.
5. Hvem ble kåret til verdens beste mannlige fotballspiller i 2019 av FIFA? Her hadde quizmaster egentlig en annen fasit, men det viste seg å være en europeisk kåring. Fasit ble korrigert til Lionel Messi. Vi satset på Luka Modric, men han vant en del priser i 2018.
6. Hva er etternavnet til den rødhårete familien i Harry Potter? Weasley. Her ble også det norske Wiltersen godkjent.
7. Hva fødes som hankjønn og blir til hunkjønn? Reker.
8. Hva er opprinnelsen til høstferien? Potetplukking.
9. Hva er Najumuddin Faraj Ahmad bedre kjent som? Mulla Krekar.

Mange vil sikkert stadig huske Mulla Krekar, selv om han ble sendt ut av Norge da Frp kom i regjering i 2013 (slik de lovet).

10. Hvilken drue lages Chablis på? Chardonnay.
11. Hvilket dyr kalles Gulo gulo på latin? Vi var ikke helt sikre, men tok jerv. Grevling heter Meles meles, mens bever heter Castor fiber.
12. Hva heter den østligste byen i Norge? Vardø.
13. Hva er dugurd? Lunsj eller formiddagsmat. Quizmaster godkjente måltid.
14. Hvem har skrevet trilogien Byens spor? Lars Saabye Christensen.
15. Hva heter den nye ferga som går mellom Sandefjord og Strømstad? Vi var inne på at det var en hybridferje, men tok ikke «Color Hybrid», og tippet «Bohus 3». «Bohus II» gikk denne ruten 1988–1994(?).
16. Hvilken spesiell matrett er Moss kjent for? Pølse i vaffel.
17. Hva er en brasme? Vi satset på fugl, siden vi husket at brosme er en fisk. Fisk.

Brasme

18. Hva er kontrafei et gammelt ord for? Ansikt eller utseende, portrett, eller endog nese, ble godkjent.
19. Hva heter den største ugla i Norge? Hubro.
20. Hvilken plass kom Viktor Hovland på i US Open 2019? Vi tippet 7. plass. 12. plass.

15p og 32p totalt holdt til delt fjerdeplass, men det var små marginer:

1: Landkrabbene (35)
2: Comrados og Quizzie Tunes (33)
4: Carl & Co og Qeng Ho (32)
6: De ustabile (31)
7: Virrvarr (28)

Det begynner å bli veldig tynt med lag på Kafé K nå, og Terje forklarte dessuten at Hanne og han organiserer quizen uten året, men at noen andre forhåpentligvis deretter kan ta over, såfremt Kafé K ønsker å fortsette.

Se også Facebook-gruppen Quiz Kafe K for informasjon.

Bilder fra Wikipedia

Kafé K 26. september 2019

Olaus, Ragnhild, Reidun, Renate og Sigmund stilte for Qeng Ho denne gangen, der Bent var quizmaster.

Første omgang:

1. Hvor stor er «sperregrensen» for utjevningsmandater til Stortinget?
2. Hvem ga ut Double Fantasy (1980)?
3. Hvilket år (±10 år) ble Posten grunnlagt i Norge?
4. Hvilken stat var den første som anerkjente Norges suverenitet i 1905?
5. Hvilken kjent båt forbindes med øya Pitcairn?
6. Hva heter valutaen i Polen?
7. Hvilket år ble den nordiske passunionen etablert?
8. I hvilken dal ligger Koppang?
9. Hva heter triathlon-øvelsen som starter med svømming i Hardangerfjorden og avsluttes med maraton til Gaustatoppen?
10. Hva heter øya der Napoléon Bonaparte ble født?
11. Hvor ligger Karahavet?
12. Hva heter vulkanen som ødela Pompeii?
13. I hvilket fylke ligger Høyjord stavkirke?
14. I hvilket land ligger Negev-ørkenen?
15. I hvilken popgruppe er Øystein Greni vokalist?
16. Hvilket musikkinstrument spilte Vladimir Horowitz?
17. Hva heter den kvinnelige fotballspilleren fra Sunndalsøra som spiller for Lyon?
18. Hva er tittelen på sangen av Øystein Sunde som handler om at noen gjør fra seg utenfor hjemmet hans?
19. Hvem skrev Familien på Gilje (1883)?
20. Hvem spilte den mannlige hovedrollen i Øst for Eden (1955)?

Andre omgang:

1. Hvilke to byer i Telemark har objekter på Unescos verdensarvliste?
2. Hva er artistnavnet til den svenske skuespillerinnen født Greta Lovisa Gustafsson?
3. Hva produseres etter Renhetsloven fra 1516?
4. De reisende sitt flagg består av et flagg med hvilket rødfarget symbol på?
5. Hva er tiramisu?
6. Hvem ble valgt til president i Norges Idrettsforbund i 2019?
7. Hvilken israelsk konge førte folket til Babylon og har en Verdi-opera oppkalt etter seg?
8. Hva heter den nåværende paven?
9. Hvem sto bak albumet Wake Up (2015), som ble omtalt i Rolling Stone?
10. Hva er jade?
11. Hva er tittelen på overhodet i Qatar?
12. Hvilket nummer i rekken av presidenter er Donald Trump?
13. Hva er Greta Thunberg kjent for?
14. Hva er navnet på det nye kampflyet til det norske forsvaret?
15. Hva er en isop?
16. Hva kalles trombocytter på norsk?
17. Hvilket grunnstoff har kjemisk symbol Be?
18. Hvem var partisekretær i Arbeiderpartiet 1945–1969?
19. Hva heter kjæresten til Märtha Louise?
20. Hva heter Londons paradegate?

Hva er Greta Thunberg kjent for?

Første omgang:

1. Hvor stor er «sperregrensen» for utjevningsmandater til Stortinget? 4 %.
2. Hvem ga ut Double Fantasy (1980)? John Lennon og Yoko Ono. Quizmaster godkjente Lennon uten Ono også.
3. Hvilket år (±10 år) ble Posten grunnlagt i Norge? Vi diskuterte dette lenge og forslagene strakte seg utover århundrene. Vi endte i 1759, langt unna 1647.
4. Hvilken stat var den første som anerkjente Norges suverenitet i 1905? Vi tippet Storbritannia. Russland.
5. Hvilken kjent båt forbindes med øya Pitcairn? «Bounty». Mytteristene slo seg ned på Pitcairn.
6. Hva heter valutaen i Polen? Vi var usikre, og satset på euro i stedet for zloty.
7. Hvilket år ble den nordiske passunionen etablert? Vi var igjen langt unna riktig år, denne gang med 19951954.
8. I hvilken dal ligger Koppang? Østerdalen.
9. Hva heter triathlon-øvelsen som starter med svømming i Hardangerfjorden og avsluttes med maraton til Gaustatoppen? Norseman Xtreme Triathlon. Her holdt det med Norseman.
10. Hva heter øya der Napoléon Bonaparte ble født? Corsica.
11. Hvor ligger Karahavet? Vi svarte i Svartehavet, innenfor Krim, og tenkte på Asovhavet. I Nordishavet, øst for Novaja Semlja.

Karahavet ligger nord for Sibir

12. Hva heter vulkanen som ødela Pompeii? Vesuv.
13. I hvilket fylke ligger Høyjord stavkirke? Vi trodde det var i Sogn og Fjordane. Vestfold.
14. I hvilket land ligger Negev-ørkenen? Vi husket ikke dette, og svarte Sør-Afrika. Israel. Her ble også Egypt godkjent.
15. I hvilken popgruppe er Øystein Greni vokalist? Bigbang.
16. Hvilket musikkinstrument spilte Vladimir Horowitz? Vi bommet med fiolinklaver.
17. Hva heter den kvinnelige fotballspilleren fra Sunndalsøra som spiller for Lyon? Ada Hegerberg.
18. Hva er tittelen på sangen av Øystein Sunde som handler om at noen gjør fra seg utenfor hjemmet hans? Vi visste ikke om denne, og tippet «Heia Norge». «Oslo Maraton».
19. Hvem skrev Familien på Gilje (1883)? Jonas Lie.
20. Hvem spilte den mannlige hovedrollen i Øst for Eden (1955)? James Dean.

11p ga delt åttende- og sisteplass av ni lag. Landkrabbene tok ledelsen med 18p, foran Quizzie Tunes med 17p og City og Comrados på 16p.

Andre omgang:

1. Hvilke to byer i Telemark har objekter på Unescos verdensarvliste? Notodden og Rjukan. Wikipedias artikkel om denne oppføringen.
2. Hva er artistnavnet til den svenske skuespillerinnen født Greta Lovisa Gustafsson? Greta Garbo.
3. Hva produseres etter Renhetsloven fra 1516? Øl.
4. De reisende sitt flagg består av et flagg med hvilket rødfarget symbol på? Vi var ikke sikre, men tok hjul.

Romanifolkets flagg

5. Hva er tiramisu? Vi svarte italiensk dessertkake. Quizmaster godkjente matrett.
6. Hvem ble valgt til president i Norges Idrettsforbund i 2019? Berit Kjøll.
7. Hvilken israelsk konge førte folket til Babylon og har en Verdi-opera oppkalt etter seg? Nebukadnesar II.
8. Hva heter den nåværende paven? Frans.
9. Hvem sto bak albumet Wake Up (2015), som ble omtalt i Rolling Stone? Vi hadde ikke hørt om dette, og tippet Rolling Stones. Pave Frans.
10. Hva er jade? Smykkestein. Også bergart ble godkjent.
11. Hva er tittelen på overhodet i Qatar? Vi var usikre også her, men satset på emir.
12. Hvilket nummer i rekken av presidenter er Donald Trump? 45.
13. Hva er Greta Thunberg kjent for? Hun er miljøaktivist.
14. Hva er navnet på det nye kampflyet til det norske forsvaret? Vi bommet med F-39F-35 Joint Strike Fighter. Her ble både nummeret og betegnelsen godkjent, og det er visst F-35A, Lightning II, som er den varianten Norge har valgt.
15. Hva er en isop? En krydderplante.

Isop

16. Hva kalles trombocytter på norsk? Blodplater.
17. Hvilket grunnstoff har kjemisk symbol Be? Beryllium.
18. Hvem var partisekretær i Arbeiderpartiet 1945–1969? Håkon Lie.
19. Hva heter kjæresten til Märtha Louise? Durek Verrett er visst den nye vinen.
20. Hva heter Londons paradegate? The Mall.

18p var best i andre omgang, men det hjalp ikke til mer enn å klatre noen få plasser, og fem andre lag hadde 17p.

1: Landbrabbene (35)
2: Quizzie Tunes (34)
3: Comrados (33)
4: City og De ustabile (30)
6: Carl & Co og Qeng Ho (29)
8: Virrvarr (28)
9: Leircup? (18)

Bilder fra Wikipedia