fredag 13. desember 2019

Kafé K 12. desember 2019

Anne-Marie, Arvid, Olaus, Reidun og Sigmund stilte for Qeng Ho denne uken. Per var quizmaster. I tillegg til det vanlige gavekortet til vinnerlaget, hadde David med en utgave av sin Grenlandsquiz for alle til vinnerlaget, mens Per ga et eksemplar av sin egen Kvissboka med spørsmål fra dagliglivet til andreplassen.

Dette var siste quiz på Kafé K før nyttår, men kafeen informerte om at det starter opp igjen 9. januar 2020, og at de ønsker å videreføre quizen og holde Facebook-siden oppdatert med informasjon.

Per hadde delt inn hver omgang i temaer, med to spørsmål innenfor hvert tema.

Første omgang:

1. Hva står initialene for i fotballklubben FK Grenland?
2. Hva heter den kommunale fotballstadionen ved Trykkerud stasjon på Bratsbergbanen som er oppkalt etter et lokalt lag?
3. Hvilken romantisk komponist hadde en «forbudt» symfoni som først ble uroppført av i Sovjetunionen i 1981?
4. Hvilken romantisk komponist hadde en «ufullendt» symfoni i h-moll som oppgis som enten hans sjuende eller åttende symfoni?
5. Hva kalles et mekanisk verktøy for å presse ut flate gjenstander fra et plateformet emne?
6. Hvilke to grunnstoffer inngår i sammenføyningsmiddelet som brukes ved lodding?
7. Hvilket uttrykk fra dyreriket er et spøkefullt navn på utydelig håndskrift?
8. Hvilket fremmedord på gresk er navnet på skjønnskrift som kunstart?
9. Hvem er partene i saltpartnerskapet i Norge?
10. Hvilken talentfull norsk langtidsfange ble sluppet fri for å anlegge saltkraftverk under napoleonskrigene?
11. Hvilken institusjon kalles «Tanta i Akersgata»?
12. Hvilken «tante» er navnet på det amerikanske muffinsmerket som eksporteres av bedriften Milba?
13. Med et ord fra tittelen i et eventyr av Asbjørnsen og Moe, hvor møter de tre guttene de tre trollene som har ett øye på deling?
14. Hvilket fylke kommer man til om man drar rett østover fra Troll-feltet?
15. Hvilket fremmedord brukes om ordhistorie, de enkelte ordenes opphav?
16. Hvilket språk er det eneste som benyttes i en sammenhengende region i Vest-Europa og som verken er indoeuropeisk eller finskugrisk?
17. Hva er det norske navnet på Rosa rugosa, som er en innført og svartelistet roseart?
18. Hva er tittelen på den åndelige sangen som begynner med «Till en stad jag är på vandring…»?
19. Hva kalles en mast med gaffelseil?
20. Hva heter den eldste fullriggeren i verden som fortsatt seiler?

Andre omgang:

1. Hva het den franske filosofen som døde i 1650 som gjest hos dronning Christina av Sverige?
2. Hvem opprettet Institutt for fredsforskning, Prio, og har spådd at USAs tid som supermakt vil være over på 2020-tallet?
3. Hva heter farvannet mellom Norge, Island og Grønland som ikke er en del av internasjonale fiskesoner?
4. Hva er det nå vanligere navnet på snurpenot eller posenot?
5. Hva var navnet på trollkjerringen i Homers fortelling, som forvandlet mannskapet på et skip til griser?
6. Hvilken ikke navngitt skikkelse i Det nye testamentet må arbeide som grisepasser?
7. Hva het den amerikanske legen og tidligere OL-vinneren i roing som solgte flere millioner bøker om en egen pasientgruppe?
8. Hvilket alternativt helsepreparat på «p» er framstilt av voks fra bikuber?
9. Hva er et annet navn på den mindre foredlede hvetesorten dinkelhvete?
10. Hva er betegnelsen på en omstridt kjemisk behandling for å fjerne sopp og smitte fra såkorn?
11. Hvilken organisasjons logo består av organisasjonens initialer i blått, fulgt av en blå parentes med et rødt, likearmet malteserkors?
12. Hvilke partier som er representert på Stortinget har noe grønt i logoen sin?
13. Med navn etter, men ikke likt, oppfinneren, hva kalles slepne glassteiner som inneholder blyoksid?
14. Hvilket ord på «k» er navn på smykkesteiner hvor et bilde er utskåret i relieff?
15. Hvor langt nord i hele grader kom Nansen og Johansen i 1895?
16. Hva kalles energiblandingen på «p» som består av fett og tørket kjøtt og som ekspedisjonen hadde med seg?
17. Hva heter det store orienteringsstevnet som avholdes hver sommer i Agder, Telemark eller Vestfold?
18. Hvilken farge har kotene på et orienteringskart?
19. Hva heter den snorrette veien som tar av fra Hydrovegen og går forbi Eramet, og som har navn etter øya og Aalls fritidsbolig, som lå her?
20. Hvor høyt (±2 moh) ligger Børsesjø over havet?

Hva er et vanligere navn på Rosa rugosa?

Første omgang:

1. Hva står initialene for i fotballklubben FK Grenland? Vi visste ikke, og tippet Felleskjøpet. Folkets Klubb.
2. Hva heter den kommunale fotballstadionen ved Trykkerud stasjon på Bratsbergbanen som er oppkalt etter et lokalt lag? Vi tippet Nordagutu. Stålebanen.
3. Hvilken romantisk komponist hadde en «forbudt» symfoni som først ble uroppført av i Sovjetunionen i 1981? Edvard Grieg.
4. Hvilken romantisk komponist hadde en «ufullendt» symfoni i h-moll som oppgis som enten hans sjuende eller åttende symfoni? Franz Schubert.
5. Hva kalles et mekanisk verktøy for å presse ut flate gjenstander fra et plateformet emne? Stanse.
6. Hvilke to grunnstoffer inngår i sammenføyningsmiddelet som brukes ved lodding? Bly og tinn.
7. Hvilket uttrykk fra dyreriket er et spøkefullt navn på utydelig håndskrift? Kråketær.
8. Hvilket fremmedord på gresk er navnet på skjønnskrift som kunstart? Kalligrafi.
9. Hvem er partene i saltpartnerskapet i Norge? Vi ante ikke, men satset på helsemyndighetene og matforhandlerne, som ble godkjent. Saltpartnerskapet er et samarbeid mellom matvarebransje, serveringsbransje, FoU-miljøer, interesseorganisasjoner og helsemyndigheter.
10. Hvilken talentfull norsk langtidsfange ble sluppet fri for å anlegge saltkraftverk under napoleonskrigene? Hans Nielsen Hauge.
11. Hvilken institusjon kalles «Tanta i Akersgata»? Aftenposten.
12. Hvilken «tante» er navnet på det amerikanske muffinsmerket som eksporteres av bedriften Milba? Aunt Mable.
13. Med et ord fra tittelen i et eventyr av Asbjørnsen og Moe, hvor møter de tre guttene de tre trollene som har ett øye på deling? Vi satset på Himingfjell. Hedalsskogen. Flere varianter av fasit ble godkjent. Eventyret heter «Småguttene som traff trollene på Hedalsskogen».
14. Hvilket fylke kommer man til om man drar rett østover fra Troll-feltet? Vi var usikre og bommet med RogalandHordaland, som var alternativet.
15. Hvilket fremmedord brukes om ordhistorie, de enkelte ordenes opphav? Etymologi.
16. Hvilket språk er det eneste som benyttes i en sammenhengende region i Vest-Europa og som verken er indoeuropeisk eller finskugrisk? Baskisk.
17. Hva er det norske navnet på Rosa rugosa, som er en innført og svartelistet roseart? Rynkerose.
18. Hva er tittelen på den åndelige sangen som begynner med «Till en stad jag är på vandring…»? «Der hvor roser aldri dør».
19. Hva kalles en mast med gaffelseil? Det sto mellom fokk og mesan og vi valgte feil.
20. Hva heter den eldste fullriggeren i verden som fortsatt seiler? Vi bommet med «Christian Radich»«Sørlandet», som vi hadde som alternativ.

14p holdt til delt førsteplass i en tydeligvis litt vanskelig omgang. To lag hadde også 13p, mens 4p var laveste sum blant de ti lagene som ble lest opp. I tillegg var det to lag som glemte å levere før oppsummering, og de hadde antakelig også ganske lave poengsummer.

Andre omgang:

1. Hva het den franske filosofen som døde i 1650 som gjest hos dronning Christina av Sverige? René Descartes.
2. Hvem opprettet Institutt for fredsforskning, Prio, og har spådd at USAs tid som supermakt vil være over på 2020-tallet? Johan Galtung.
3. Hva heter farvannet mellom Norge, Island og Grønland som ikke er en del av internasjonale fiskesoner? Vi bommet med SmutthulletSmutthavet, som vi hadde forslag på.

Smutthavet

4. Hva er det nå vanligere navnet på snurpenot eller posenot? Vi bommet med trålringnot.
5. Hva var navnet på trollkjerringen i Homers fortelling, som forvandlet mannskapet på et skip til griser? Kirke.
6. Hvilken ikke navngitt skikkelse i Det nye testamentet må arbeide som grisepasser? Den bortkomne sønnen.
7. Hva het den amerikanske legen og tidligere OL-vinneren i roing som solgte flere millioner bøker om en egen pasientgruppe? Spock.
8. Hvilket alternativt helsepreparat på «p» er framstilt av voks fra bikuber? Propolis.
9. Hva er et annet navn på den mindre foredlede hvetesorten dinkelhvete? Vi var ikke sikre, men satset på spelt.
10. Hva er betegnelsen på en omstridt kjemisk behandling for å fjerne sopp og smitte fra såkorn? Beising.
11. Hvilken organisasjons logo består av organisasjonens initialer i blått, fulgt av en blå parentes med et rødt, likearmet malteserkors? Redningsselskapet.
12. Hvilke partier som er representert på Stortinget har noe grønt i logoen sin? Vi traff på FrP, V, Sp, SV, MDG.
13. Med navn etter, men ikke likt, oppfinneren, hva kalles slepne glassteiner som inneholder blyoksid? Strass er oppkalt etter Joseph Strasser.

Strass

14. Hvilket ord på «k» er navn på smykkesteiner hvor et bilde er utskåret i relieff? Kamé.
15. Hvor langt nord i hele grader kom Nansen og Johansen i 1895? Vi bommet med 88°N86°N, som vi også hadde forslag på.
16. Hva kalles energiblandingen på «p» som består av fett og tørket kjøtt og som ekspedisjonen hadde med seg? Vi ante ikke, og skrev pirsj. Pemmikan var ukjent.
17. Hva heter det store orienteringsstevnet som avholdes hver sommer i Agder, Telemark eller Vestfold? Sørlandsgaloppen.
18. Hvilken farge har kotene på et orienteringskart? Vi hadde mange forslag, inkludert fasit, på farger, men bommet med rødbrun.
19. Hva heter den snorrette veien som tar av fra Hydrovegen og går forbi Eramet, og som har navn etter øya og Aalls fritidsbolig, som lå her? Vi var ikke inne på Rolighetsvegen, og trodde ikke at Frednesvegen var riktig.
20. Hvor høyt (±2 moh) ligger Børsesjø over havet? Vi bommet med 5 moh15,4 moh.

Vi trodde ikke dette skulle holde, men med 13p og 27p totalt ble det seier:

1: Qeng Ho (27)
2: Landkrabbene (26)
3: Carl & Co (25)
4: Sofies verden (24)
5: Hasta la quizta, Quizzie Tunes og Skotfoss Turn (22)
8: De ustabile (21)
9: Comrados (19)
10: Incognito (ikke oppgitt)
11: Opplags? og Test Dummy (ikke oppgitt)

Bilder fra Wikipedia

fredag 6. desember 2019

Kafé K 5. desember 2019

Arvid, Ragnhild, Reidun, Renate og Sigmund stilte for Qeng Ho denne uken, mens Bent var quizmaster.

Neste ukes quiz blir den siste før nyttår, da både 19. og 26. desember utgår. Det er stadig usikkert hva som skjer over nyttår, da det er behov for noen til å følge opp quizen etter at Hanne og Terje gir seg. Mer om dette på Facebook.

Lørdag 28. desember blir det quizmatiné på Karjolen. Påmelding på Facebook-eventen.

Første omgang:

1. Hva heter hovedstaden i Albania?
2. I hvilket land ligger de norske «kongeskogene», en gave til minne om Haakon VII, Olav V og Harald V?
3. Hva heter Kinas president?
4. Hva heter grenseovergangen mellom Norge og Russland på norsk side?
5. Hvilken billedhugger har laget rytterstatuen av Harald Hardråde foran rådhuset i Oslo?
6. Til hvilken plantefamilie hører blåveis?
7. Hvem sto bak fysikkformelen E=mc2?
8. Hvem spilte den kvinnelige hovedrollen i Mata Hari (1931)?
9. Hvilken by er den østlige endestasjonen for den transsibirske jernbanen?
10. Hvor mange gangarter har islandshesten?
11. Hvem spilte «Moder'n» i Fleksnes?
12. Hvor i kroppen ligger knokkelen patella?
13. Hva er det absolutte nullpunktet i °C? Nærmeste hele grad er tilstrekkelig.
14. Hvilken er Norges eneste bergstad?
15. Hvem skrev bøkene om «Tom Sawyer» og «Huckleberry Finn»?
16. Hvor mange symfonier fullførte Ludvig van Beethoven?
17. Hvor ligger byen Klaksvík?
18. Finnes det ville løver i Asia?
19. Hva er det norske navnet på dyret Ursus maritimus?
20. Hvem var første mannlige skihopper til å nå 150m i skiflyvning?

Andre omgang:

1. Musikk. Vi hørte «On a Carousel». Hvilket band?
2. Hva er det fulle navnet på forfatteren av Det store spelet?
3. Hvilket grunnstoff har kjemisk symbol Be?
4. Fra hvilken by kom The Beatles?
5. Hvilken jazzmusiker hadde tilnavnet «Bird»?
6. Fra hvilket land kommer bilmerket Kia?
7. Til hvilken dyrefamilie hører jerv?
8. I hvilken by ligger Markusplassen og Markuskirken?
9. Hva er en samovar?
10. Hvilket var Jesu første under?
11. Hva er et vanligere norsk ord for hellefisk?
12. Hvilket funn gjorde ekteparet Ingstad i 1960 på L'Anse aux Meadows på Newfoundland?
13. Hvem var den første som led martyrdøden i troen på Jesus ifølge Bibelen?
14. Hvilken by skal arrangere sommer-OL i 2020?
15. Hva heter myntenheten i Argentina?
16. Hva heter stortingspresidenten i Norge?
17. Hvem skrev Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen?
18. Hva er Pedro Almodóvar kjent for?
19. Hvilket språk er Andorras hovedspråk?
20. Hva er tittelen på Bjørnstjerne Bjørnsons debutroman?

Hvor kommer bilmerket Kia fra?

Første omgang:

1. Hva heter hovedstaden i Albania? Tirana.
2. I hvilket land ligger de norske «kongeskogene», en gave til minne om Haakon VII, Olav V og Harald V? Vi visste ikke og diskuterte noen alternativer før vi endte på Storbritannia. Israel var ikke noe vi vurderte.
3. Hva heter Kinas president? Xi Jinping.
4. Hva heter grenseovergangen mellom Norge og Russland på norsk side? Storskog.
5. Hvilken billedhugger har laget rytterstatuen av Harald Hardråde foran rådhuset i Oslo? Vi satset på Dyre Vaa. Anne Grimdalen.

«Harald Hardråde»-relieffet på Oslo rådhus

6. Til hvilken plantefamilie hører blåveis? Vi var ikke helt sikre, men tok soleiefamilien.
7. Hvem sto bak fysikkformelen E=mc2? Albert Einstein.
8. Hvem spilte den kvinnelige hovedrollen i Mata Hari (1931)? Greta Garbo.
9. Hvilken by er den østlige endestasjonen for den transsibirske jernbanen? Vladivostok.
10. Hvor mange gangarter har islandshesten? Fem. I tillegg til de vanlige tre – galopp, skritt og trav » behersker den pass og tølt.
11. Hvem spilte «Moder'n» i Fleksnes? Aud Schønemann.
12. Hvor i kroppen ligger knokkelen patella? Kneet. Patella er kneskålen.
13. Hva er det absolutte nullpunktet i °C? Nærmeste hele grad er tilstrekkelig. -273,15°C.
14. Hvilken er Norges eneste bergstad? Røros.
15. Hvem skrev bøkene om «Tom Sawyer» og «Huckleberry Finn»? Mark Twain.
16. Hvor mange symfonier fullførte Ludvig van Beethoven? Ni.
17. Hvor ligger byen Klaksvík? Færøyene.
18. Finnes det ville løver i Asia? Vi tippet nei. Ja.
19. Hva er det norske navnet på dyret Ursus maritimus? Isbjørn.
20. Hvem var første mannlige skihopper til å nå 150m i skiflyvning? Vi satset på Lars Grini, som hoppet 150m i Oberstdorf i 1967.

17p holdt til delt ledelse. Landkrabbene hadde samme poengsum, mens Comrados og Quizzie Tunes lå 1p bak. Sypikene lå sist av åtte lag med 9.

Andre omgang:

1. Musikk. Vi hørte «On a Carousel». Hvilket band? Vi var usikre, og satset på The Kinks i stedet for The Hollies, som var det andre bandet vi vurderte.

The Hollies

2. Hva er det fulle navnet på forfatteren av Det store spelet? Tarjei Vesaas.
3. Hvilket grunnstoff har kjemisk symbol Be? Beryllium.
4. Fra hvilken by kom The Beatles? Liverpool.
5. Hvilken jazzmusiker hadde tilnavnet «Bird»? Charlie Parker.
6. Fra hvilket land kommer bilmerket Kia? Sør-Korea.
7. Til hvilken dyrefamilie hører jerv? Mårfamilien.
8. I hvilken by ligger Markusplassen og Markuskirken? Venezia.
9. Hva er en samovar? En russisk tekoker.

Samovar

10. Hvilket var Jesu første under? Vi var ikke helt sikre, men satset på da Han gjorde vann til vin under bryllupet i Kana.
11. Hva er et vanligere norsk ord for hellefisk? Kveite.
12. Hvilket funn gjorde ekteparet Ingstad i 1960 på L'Anse aux Meadows på Newfoundland? Vi svarte norrøne hustufter, som ble godkjent.
13. Hvem var den første som led martyrdøden i troen på Jesus ifølge Bibelen? Vi satset på Stefanus.
14. Hvilken by skal arrangere sommer-OL i 2020? Her var Tokyo et av noen få forslag, men vi satset på Paris, som skal arrangere i 2024.
15. Hva heter myntenheten i Argentina? Pesos.
16. Hva heter stortingspresidenten i Norge? Tone Wilhelmsen Trøen.
17. Hvem skrev Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen? Torbjørn Egner.
18. Hva er Pedro Almodóvar kjent for? Som filmregissør.
19. Hvilket språk er Andorras hovedspråk? Katalansk.
20. Hva er tittelen på Bjørnstjerne Bjørnsons debutroman? Vi hadde noen få forslag, deriblant Synnøve Solbakken, men vi satset på Bondefortellinger, som er en samleutgivelse som inkluderer blant annet Synnøve Solbakken. Denne samlingen ble utgitt første gang i 1872, mens debuten kom i 1857.

17p og 34p totalt holdt til tredjeplass:

1: Comrados og Landkrabbene (35)
3: Qeng Ho (34)
4: Carl & Co, Hasta la quizta, Quizzie Tunes og De stundesløse (30)
8: Sypikene (21)

Med poenglikhet ble det utslagsspørsmål, og vinneren ble den som kom nærmest minste avstand mellom USA og Russland. Her svarte Comrados 64km, mens Landkrabbene svarte 40km. Fasit var 3km.

Bilder fra Wikipedia