fredag 25. mars 2022

Kafé K 24. mars 2022

Det var Per som holdt quizen denne uken, mens Ragnhild, Reidun, Renate, Svein Erik og Sigmund stilte for Qeng Ho. Her gjengir vi Pers opprinnelige formuleringer i stedet for våre notater. Spørsmålene kommer i kategorier av to og to spørsmål.

Første omgang:

1. Flasker. Hvilke ulike satser for flaskepant opererer vår panteordning med? 
2. Hva blir ei nansenflaske brukt til?
3. Korpsmusikk. Hva kalles en trommesekvens som blir brukt av gatekorps for å samle korpset til å begynne en marsj på samme takt?
4. Den mest kjente komposisjonen av tsjekkeren Julius Fucik er en berømt konsertmarsj med et navn som knytter den til Firenze. Hva heter marsjen?
5. Norske rovdyr. Vi har åtte arter av mårdyr i Norge. Seks av dem er jerv, mår, mink, røyskatt, snømus og ilder. Hvilke to er ikke nevnt?
6. Hvilke fylker etter den gamle fylkesinndelinga er helt eller delvis omfatta av Forvaltningsområdet for ulv, også kalt ulvesonen?
7. Forkortelser for norske organisasjoner. Et offentlig organ het fram til 2001 SIFF. Hva stod forkortelsen for?
8. Hva var XU?
9. Merkeordninger i varehandelen. Hvilke to farger utenom svart og hvitt finner vi i emblemet for Fair trade eller Rettferdig handel?
10. Hva kalles miljømerket som sertifiserer både varer og tjenester og omfatter alle de fem nordiske landa?
11. Musikaler. Den amerikanske filmmusikalen My Fair Lady er basert på Pygmalion, det mest berømte skuespillet av en irsk forfatter. Hva het han?
12. Hvem skreiv teksten til musikalen Chess?
13. Skogbruk. Hva kalles det kileforma snittet som blir gjort inn ved foten av en trestamme for å bestemme hvilken vei treet skal falle?
14. I skogbruket bruker de forkortelsen GROT som en samlebetegnelse for de faste delene av hogstavfallet som blir liggende igjen i skogen. Hvilke ord er betegnelsen GROT danna av?
15. Spesielle fjell. I hvilken av USAs delstater ligger «Mount Rushmore»?
16. Djebel Katharina og Djebel Musa er de høyeste toppene på et berømt fjell på mellom 2000 og 3000 meter. I tolv år på 1900-tallet lå fjellet i et annet land enn det gjør i dag. Hva heter fjellet?
17. Hestesport. Hva var bakgrunnen for at en del travbaner i Norge lenge blei kalt landbaner? (Eksempler: Hadeland landbane og Jarlsberg landbane)
18. Hva kalles en maskin som blir brukt til å holde orden på innsatser og beregne odds og gevinster i hesteveddeløp, først brukt i England i 1921?
19. Aldersdifferensierte spørsmål om populærmusikk. I hvilken gruppe sang eller spilte (eventuelt synger eller spiller) denne artisten? Svar på bare ett spørsmål: Cass Elliot. Brian May. Adam Clayton.
20. Norskspråklige låter blant VG-listas øverste ti. Svar på bare ett spørsmål ved å oppgi en tittel. Fra 1973: En oversatt låt som først var en hit med The Platters, framført av Stein Ingebrigtsen. Fra 1988: En låt om en ekteskapelig krangel på melodien til den amerikanske sangen Speedy GonzalesFra 1994: En sang med en norsk artist som var bosatt i utlandet. Den inneholder følgende linje: «Gi meg glede når vi er sammen.»

Andre omgang:

1. Fotball. Ved VM i fotball i Mexico i 1970 blei det innført en ny ordning når det gjelder dømminga. Hva var nytt? (Ordninga var ikke ny i fotball, men var ikke brukt i VM før.)
2. Hvilken eller hvilke farger har Branns bortedrakt. Angi farge for både trøye og shorts.
3. Norske kystkommuner. Hva heter kystkommunene mellom Kragerø kommune og Kristiansand kommune?
4. Det som i dag er Horten kommune, har hatt dette navnet fra 1. juni 2002 etter en lokal folkeavstemning. Hva het kommunen fram til denne datoen?
5. Hval. Hvem tok patent på granatharpunen, som eksploderer inni hvalkroppen slik at mothakene spiler seg ut?
6. Fra hvilken art kommer alt hvalkjøtt som blir omsatt i Norge i dag?
7. Telemarkmusikere. Hvilket instrument spiller Rune Klakegg?
8. Hva heter jazzsaksofonisten med initialene F. G. som har fått Telemark fylkeskommunes kulturpris?
9. Rangordna systemer (hierarkier). Hva kalles forvaltningsnivået som ligger under bispedømmet og over kirkesognet i Den norske kirke?
10. Hva er den høyeste embetsmannsstillingen under departementsråd?
11. Fagforeningsfolk og visesang. En svensk-amerikansk fagforeningsmann og visesanger som blei født Joel Hägglund, blei i 1915 hengt for drap i Salt Lake City, antakelig uskyldig. Under hvilket navn var han kjent i USA?
12. Vømmøl Spelemannslag har ei vise om fjorten sagbruksarbeidere som starter fagforening. Hva heter den oppdikta bedriften der de jobber?
13. Litterære dyrenavn. Hva heter Peer Gynts hest under mor Åses dødsferd? Ibsen har henta navnet fra norrøn mytologi, der dette er navnet på hesten til Sigurd Fåvnesbane. En norsk oljeplattform (og oljefelt) er også oppkalt etter den.
14. I en berømt skjønnlitterær bokserie har helten en kjæledegge som heter «Hedwig». Hvilken biologisk art er brukt for å framstille «Hedwig» i spillefilmene som er basert på disse bøkene? Norsk navn.
15. Griser. Ifølge et gammalt ordtak, hva sa mannen da han klipte grisen?
16. Hva heter den griseliknende amerikanske TV-figuren som behersker karate og stadig smykker seg med franske ord og uttrykk? Figuren opptrer i et slags dokketeater.
17. Romerriket. Av de første sytten romerske keiserne var det to som hadde navn på c, lest som k-lyd. Hvilke?
18. Både den russiske komponisten Aram Khatsjaturjan og de tyske politikerne Karl Liebknecht og Rosa Luxembourg kan forbindes med et romersk personnavn fra rundt år 100 før Kristus. Hva er dette navnet?
19. Varemerker. Hva slags produkt bærer navnet Kapla?
20. Tamahagane, Hasaka og Chroma fra Japan og Nesmuk fra Tyskland er varemerker for samme type eksklusive artikkel. Hvilken?


Hva kalte denne svensk-amerikanske fagforeningsmannen og sangeren seg?

Første omgang:

1. Flasker. Hvilke ulike satser for flaskepant opererer vår panteordning med? 2 og 3 kroner.
2. Hva blir ei nansenflaske brukt til? Her var vi inne på at det kunne ha noe med Nansens forskning på ål å gjøre, og svarte oppbevaring av ålÅ hente opp vannprøver fra dypet.
3. Korpsmusikk. Hva kalles en trommesekvens som blir brukt av gatekorps for å samle korpset til å begynne en marsj på samme takt? Oppslag.
4. Den mest kjente komposisjonen av tsjekkeren Julius Fucik er en berømt konsertmarsj med et navn som knytter den til Firenze. Hva heter marsjen? Vi holdt på å gjøre oss bort igjen med en lang og usikker diskusjon om Johan Halvorsen og «Bojarenes inntogsmarsj», men klarte å komme på «Florentinermarsj».
5. Norske rovdyr. Vi har åtte arter av mårdyr i Norge. Seks av dem er jerv, mår, mink, røyskatt, snømus og ilder. Hvilke to er ikke nevnt? Vi var ikke helt sikre, men traff med grevling og oter.
6. Hvilke fylker etter den gamle fylkesinndelinga er helt eller delvis omfatta av Forvaltningsområdet for ulv, også kalt ulvesonen? Vi traff med Akershus, Hedmark og Østfold, men manglet Oslo, som vi vurderte å ta med. 0p.
7. Forkortelser for norske organisasjoner. Et offentlig organ het fram til 2001 SIFF. Hva stod forkortelsen for? Vi tippet Statens institutt for forbruksforskning (som fortsatt eksisterer). Statens institutt for folkehelse (dagens FHI).
8. Hva var XU? En hemmelig norsk etterretningsorganisasjon under andre verdenskrig.
9. Merkeordninger i varehandelen. Hvilke to farger utenom svart og hvitt finner vi i emblemet for Fair trade eller Rettferdig handel? Vi bommet med blå og gulblå og grønn eller blått og oliven.


Den grønnfargen er ikke så veldig langt unna gul!

10. Hva kalles miljømerket som sertifiserer både varer og tjenester og omfatter alle de fem nordiske landa? Svanmerket.
11. Musikaler. Den amerikanske filmmusikalen My Fair Lady er basert på Pygmalion, det mest berømte skuespillet av en irsk forfatter. Hva het han? George Bernhard Shaw.
12. Hvem skreiv teksten til musikalen Chess? Her hadde vi først Björn Ulvaeus, som vi byttet til Tim Rice under betydelig uenighet. Begge er kreditert som tekstforfattere på Wikipedia.
13. Skogbruk. Hva kalles det kileforma snittet som blir gjort inn ved foten av en trestamme for å bestemme hvilken vei treet skal falle? Dette visste vi ikke, og vi tippet splittStyreskår eller felleskår.
14. I skogbruket bruker de forkortelsen GROT som en samlebetegnelse for de faste delene av hogstavfallet som blir liggende igjen i skogen. Hvilke ord er betegnelsen GROT danna av? Vi satset på greiner, røtter og topperGreiner og topper.
15. Spesielle fjell. I hvilken av USAs delstater ligger «Mount Rushmore»? Vi var ikke sikre, men traff med Sør-Dakota.
16. Djebel Katharina og Djebel Musa er de høyeste toppene på et berømt fjell på mellom 2000 og 3000 meter. I tolv år på 1900-tallet lå fjellet i et annet land enn det gjør i dag. Hva heter fjellet? Dette visste vi ikke, men etter litt forslag på alle verdens kontinenter kom vi til at Sinai måtte passe.
17. Hestesport. Hva var bakgrunnen for at en del travbaner i Norge lenge blei kalt landbaner? (Eksempler: Hadeland landbane og Jarlsberg landbane) Dette hadde vi ikke hørt om, men vi gjettet til forskjell fra isbane eller bane på sjø.
18. Hva kalles en maskin som blir brukt til å holde orden på innsatser og beregne odds og gevinster i hesteveddeløp, først brukt i England i 1921? Totalisator.
19. Aldersdifferensierte spørsmål om populærmusikk. I hvilken gruppe sang eller spilte (eventuelt synger eller spiller) denne artisten? Svar på bare ett spørsmål: Cass Elliot. Brian May. Adam Clayton. Her kunne vi alle, The Mamas and the Papas, Queen og U2, og svarte Queen. 1p.
20. Norskspråklige låter blant VG-listas øverste ti. Svar på bare ett spørsmål ved å oppgi en tittel. Fra 1973: En oversatt låt som først var en hit med The Platters, framført av Stein Ingebrigtsen. Fra 1988: En låt om en ekteskapelig krangel på melodien til den amerikanske sangen Speedy Gonzales. Fra 1994: En sang med en norsk artist som var bosatt i utlandet. Den inneholder følgende linje: «Gi meg glede når vi er sammen.» Vi tok «Fisking i Valders» (1988). De andre var «Bare du» (1973) og «Se ilden lyse» (1994).

14p holdt til en ganske klar ledelse etter en vanskelig omgang. Landkrabbene fulgte med 12p, mens tre lag hadde 10p. To lag delte sisteplassen med 9p.

Andre omgang:

1. Fotball. Ved VM i fotball i Mexico i 1970 blei det innført en ny ordning når det gjelder dømminga. Hva var nytt? (Ordninga var ikke ny i fotball, men var ikke brukt i VM før.) Utdeling av røde og gule kort (likevel ingen røde før i 1974).
2. Hvilken eller hvilke farger har Branns bortedrakt. Angi farge for både trøye og shorts. Vi svarte at den var helsvart. Her visste quizmaster at Brann nylig har lansert en ny bortedrakt, der skuldre og ermer er grønn, og ville også godkjent det svaret, men det var det visst ingen som svarte.
3. Norske kystkommuner. Hva heter kystkommunene mellom Kragerø kommune og Kristiansand kommune? Vi tok Lillesand, Grimstad, Arendal, Tvedestrand og Risør.
4. Det som i dag er Horten kommune, har hatt dette navnet fra 1. juni 2002 etter en lokal folkeavstemning. Hva het kommunen fram til denne datoen? Borre.
5. Hval. Hvem tok patent på granatharpunen, som eksploderer inni hvalkroppen slik at mothakene spiler seg ut? Svend Foyn.


Svend Foyn

6. Fra hvilken art kommer alt hvalkjøtt som blir omsatt i Norge i dag? Vågehval.
7. Telemarkmusikere. Hvilket instrument spiller Rune Klakegg? Piano.
8. Hva heter jazzsaksofonisten med initialene F. G. som har fått Telemark fylkeskommunes kulturpris? Her kom vi etter hvert på Frøydis Grorud.
9. Rangordna systemer (hierarkier). Hva kalles forvaltningsnivået som ligger under bispedømmet og over kirkesognet i Den norske kirke? Vi tok prosti.
10. Hva er den høyeste embetsmannsstillingen under departementsråd? Vi bommet med byråsjefekspedisjonssjef.
11. Fagforeningsfolk og visesang. En svensk-amerikansk fagforeningsmann og visesanger som blei født Joel Hägglund, blei i 1915 hengt for drap i Salt Lake City, antakelig uskyldig. Under hvilket navn var han kjent i USA? Joe Hill (også Joseph Hillström).
12. Vømmøl Spelemannslag har ei vise om fjorten sagbruksarbeidere som starter fagforening. Hva heter den oppdikta bedriften der de jobber? Stranda Sag og høvleri.
13. Litterære dyrenavn. Hva heter Peer Gynts hest under mor Åses dødsferd? Ibsen har henta navnet fra norrøn mytologi, der dette er navnet på hesten til Sigurd Fåvnesbane. En norsk oljeplattform (og oljefelt) er også oppkalt etter den. Her hadde vi først Grane, men byttet til Gullfaks, som vi trodde passet bedre.
14. I en berømt skjønnlitterær bokserie har helten en kjæledegge som heter «Hedwig». Hvilken biologisk art er brukt for å framstille «Hedwig» i spillefilmene som er basert på disse bøkene? Norsk navn. Det første forslaget var snøugle, men etter en del diskusjoner og avklaringer om vi det ville holde å svare ugle, endte vi på hornugle.
15. Griser. Ifølge et gammalt ordtak, hva sa mannen da han klipte grisen? Det blei mye skrik og lite ull.
16. Hva heter den griseliknende amerikanske TV-figuren som behersker karate og stadig smykker seg med franske ord og uttrykk? Figuren opptrer i et slags dokketeater. «Miss Piggy» eller «Frøken Piggy».
17. Romerriket. Av de første sytten romerske keiserne var det to som hadde navn på c, lest som k-lyd. Hvilke? Vi tok Caligula og Claudius.
18. Både den russiske komponisten Aram Khatsjaturjan og de tyske politikerne Karl Liebknecht og Rosa Luxembourg kan forbindes med et romersk personnavn fra rundt år 100 før Kristus. Hva er dette navnet? Spartakus.


Spartakus-ligaens fane

19. Varemerker. Hva slags produkt bærer navnet Kapla? Vi visste ikke og tippet skotøyByggeklosser.
20. Tamahagane, Hasaka og Chroma fra Japan og Nesmuk fra Tyskland er varemerker for samme type eksklusive artikkel. Hvilken? Kniver var det første vi var inne på, men vi tippet til slutt klokkerKjøkkenkniver.

15p og 29p totalt hold til årets første seier. Vi ble slått av både Carl & Co og Quizzie Tunes i andre omgang, men bare med ett poeng.

1: Qeng Ho (29)
2: Carl & Co, Landkrabbene, Quizzie Tunes og Virrvarr (25)
6: Comrados (22)
7: De ustabile (21)

Bilder fra Wikipedia

søndag 20. mars 2022

Kafé K 17. mars 2022

Bent holdt quizen denne uken, mens Qeng Ho stilte med Olaus, Ragnhild, Reidun, Renate og Sigmund.

Første omgang:

1. Hva heter bedriften fra Göppingen i Tyskland som er kjent for modelljernbane?
2. Hvilken utenomsportslig hendelse bidro til at Danmark ble europamester i fotball i 1992?
3. Hvor i Norge ligger Europas høyeste sluse?
4. Hvilken norsk by heter Akkulaniemi på kvensk?
5. Hvilket år ble Vinmonopolet opprettet?
6. Hva er det latinske navnet på «sørlys»?
7. Hvilken babylonsk konge bortførte det israelske folket?
8. Hva er det engelske navnet på gresskar?
9. Hva er fornavnet til fotballspillerne Arild, Ørjan og Runar Berg sin far?
10. Hva er navnet på Norsk Kulturarvs kvalitetsmerke?
11. Hva er solslyng?
12. Hvor mange bispedømmer er det i Norge?
13. Hva er en skonrok?
14. Hvem vant Formel 1 sammenlagt i 2021?
15. Hva er fargene på henholdsvis de russiske og de norske grensestolpene i Pasvikdalen?
16. Hva er døpenavnet til Fjotolf Hansen?
17. Hva heter hovedstaden i Colombia?
18. Hva var fornavnet til arkeologen Helge Ingstads kone?
19. Hvilket vegnummer har fylkesvegen i Fyresdal?
20. Musikk. Artist eller gruppe. Vi hørte «Those Were the Days».

Andre omgang:

1. Hvilken by var hovedstad i Vest-Tyskland?
2. I hvilken by ligger bydelen Cicignon?
3. Hvem skrev «Doktor Zhivago»?
4. I hvilket land ligger universitetsbyen Leiden?
5. Hvor mange dager brukte Gud på å skape verden?
6. Hva er det norske navnet på decubitus (lat.)?
7. Hva er gjørs?
8. Hva er formelen for BMI (kroppsmasseindeks)?
9. Til hvilke seks stater grenser Algerie?
10. Hva heter ordføreren i Oslo?
11. Hvem grunnla Evangeliesenteret i 1983?
12. Under hvilket tilnavn var motstandsmannen Johannes Sigfred Andersen kjent?
13. Hva heter myntenheten i Brasil?
14. Hvor mange punkter er det i en celle i blindeskrift?
15. Hva er datoen for vårjevndøgn i 2022?
16. Hva heter panservernvåpenet som blir produsert av Nammo?
17. Hva heter FNs høykommisær for flyktninger?
18. For hvilket landslag spilte George Best 1964–1977?
19. Nevn ett av de to offisielle språkene i Afghanistan!
20. Musikk. Komponist. Vi hørte «Bojarenes inntogsmarsj».


Hva er navnet på Norsk Kulturarvs kvalitetsmerke?

Første omgang:

1. Hva heter bedriften fra Göppingen i Tyskland som er kjent for modelljernbane? Märklin.
2. Hvilken utenomsportslig hendelse bidro til at Danmark ble europamester i fotball i 1992? Krigen gjorde at Jugoslavia ble utestengt og Danmark overtok deres plass.
3. Hvor i Norge ligger Europas høyeste sluse? Haldenvassdraget. Brekke sluser har 26,6 meter løftehøyde fordelt på fire kammer.
4. Hvilken norsk by heter Akkulaniemi på kvensk? Vi satset på Oslo. Kirkenes.
5. Hvilket år ble Vinmonopolet opprettet? 1922.
6. Hva er det latinske navnet på «sørlys»? Aurora australis.
7. Hvilken babylonsk konge bortførte det israelske folket? Nebukadnesar II.
8. Hva er det engelske navnet på gresskar? Pumpkin.
9. Hva er fornavnet til fotballspillerne Arild, Ørjan og Runar Berg sin far? Harald Johan «Dutte» Berg.
10. Hva er navnet på Norsk Kulturarvs kvalitetsmerke? Vi visste ikke og tippet Akantus, men var inne på og avviste Olavsrosa.
11. Hva er solslyng? Togskinner som slår seg under oppvarming av solen.
12. Hvor mange bispedømmer er det i Norge? 11. Preses har sete i Trondheim, men har ikke et eget bispedømme.
13. Hva er en skonrok? En kavring.
14. Hvem vant Formel 1 sammenlagt i 2021? Max Verstappen.
15. Hva er fargene på henholdsvis de russiske og de norske grensestolpene i Pasvikdalen? Vi visste ikke og tippet grønn (russisk) og hvit (norsk), mens fasit var rød (russisk) og gul (norsk).
16. Hva er døpenavnet til Fjotolf Hansen? Anders Behring Breivik.
17. Hva heter hovedstaden i Colombia? Bogotá.
18. Hva var fornavnet til arkeologen Helge Ingstads kone? Vi var usikre, men klarte Stine. Det holdt med ett fornavn. Hun het Anne Stine Ingstad.
19. Hvilket vegnummer har fylkesvegen i Fyresdal? Vi bommet med 357 (som går mellom Løveid og Haugenkrysset i Skien) på 355.
20. Musikk. Artist eller gruppe. Vi hørte «Those Were the Days». Vi tippet Dusty Springfield. Mary Hopkin.

15p holdt til delt andreplass, 1p bak Comrados. Carl & Co lå sist av sju lag med 12p.

Andre omgang:

1. Hvilken by var hovedstad i Vest-Tyskland? Bonn.
2. I hvilken by ligger bydelen Cicignon? Fredrikstad.
3. Hvem skrev «Doktor Zhivago»? Boris Pasternak.
4. I hvilket land ligger universitetsbyen Leiden? Vi var usikre og satset på Belgia. Nederland.
5. Hvor mange dager brukte Gud på å skape verden? Seks dager.
6. Hva er det norske navnet på decubitus (lat.)? Liggesår eller trykksår.
7. Hva er gjørs? En fisk.
8. Hva er formelen for BMI (kroppsmasseindeks)? Vekten i kg delt på høyden i meter opphøyd i andre.
9. Til hvilke seks stater grenser Algerie? Vi klarte å treffe på Tunisia, Libya, Niger, Mali, Mauritania og Marokko.


Algerie grenser også til Vest-Sahara, som kontrolleres av Marokko


10. Hva heter ordføreren i Oslo? Marianne Borgen.
11. Hvem grunnla Evangeliesenteret i 1983? Lise og Ludvig Karlsen.
12. Under hvilket tilnavn var motstandsmannen Johannes Sigfred Andersen kjent? Navnet var ukjent, men vi satset på «Gulosten», som Kristian Krogh-Sørensen ga ut en tegneserie om i 2015.
13. Hva heter myntenheten i Brasil? Real.
14. Hvor mange punkter er det i en celle i blindeskrift? Vi var usikre og uenige og satset på ni, mens alternativet var seks. Det finnes også åttepunkts braille.
15. Hva er datoen for vårjevndøgn i 2022? 20. mars.
16. Hva heter panservernvåpenet som blir produsert av Nammo? Vi visste ikke og tippet Draug. M72.


M72

17. Hva heter FNs høykommisær for flyktninger? Vi tippet Jan Egeland. Filippo Grandi var ukjent.
18. For hvilket landslag spilte George Best 1964–1977? Vi bommet med IrlandNord-Irland.
19. Nevn ett av de to offisielle språkene i Afghanistan! Vi trodde det afghani, men det er visst valutaen. Fasit var dari og pashto.
20. Musikk. Komponist. Vi hørte «Bojarenes inntogsmarsj». Her blandet vi med en tidligere forveksling med Johannes Hansen («Valdres-marsj») og svarte derfor ikke Johan Halvorsen.

13p og 28p totalt holdt til delt tredjeplass. Comrados var best også i andre omgang.

1: Comrados (32)
2: Landkrabbene (29)
3: Qeng Ho og Quizzie Tunes (28)
5: Virrvarr (26)
6: Roteloftet (24)
7: Carl & Co (22)

Bilder fra Wikipedia

lørdag 12. mars 2022

Kafé K 10. mars 2022

Eivind sto bak quizen denne uken, der Qeng Ho stilte med Ragnhild, Reidun, Renate, Svein Erik og Sigmund. Spørsmålene er delt inn i kategorier med fire spørsmål, angitt i det første spørsmålet i hver kategori her. Det er dessuten Eivinds formuleringer, ikke våre ufullstendige notater.

Første omgang:

1. Hårfint. Vi starter med det nylig avsluttede OL i Kina, og jeg siterer fra nettsiden til langrenn.com: «Therese Johaug vant 10-kilometeren med hårfin margin.» Marginen var fire tideler, men hvem slo hun?
2. En av norrøn mytologis vakreste kvinner sies å ha hår av gull. Hun var gift med en av de aller mest kjente skikkelsene. Hva het hun?
3. Musikalen Hair er satt opp mange ganger i Norge, første gang på Den Nationale Scene i Bergen i 1970. Hvilket rockeband hadde musikken i denne oppsetningen?
4. Ragnvald Mørejarl fikk, ifølge Snorre, en viktig og symbolsk oppgave etter slaget i Hafrsfjord i 972. Hva var denne oppgaven?
5. Energi. Hva er den internasjonale enheten (SI-enheten) for energi?
6. Batterier er en form for energilagring. Et av grunnstoffene som brukes i batterier har atomnummer 3. Hvilket?
7. Hvis vi ser bort fra forbrenning av alkohol, er det tre næringsstoffer i maten som sørger for energitilførsel til kroppen vår. Fett er det ene, men hvilke er de to andre?
8. De såkalte Konsesjonslovene, først utformet i 1906, dreide seg om energi. To saker var spesielt viktige i disse lovene. Nevn en av dem!
9. Munch. Ved flytting av Munchmuseet til Bjørvika, var en av de store utfordringene å flytte monumentalverkene. Det aller største er 50 m² stort. Hva er tittelen på det?
10. Fra hvilket land kommer arkitektkontoret som tegnet det nye Munchmuseet?
11. «Munch» kan skrives på forskjellige måter, for eksempel MONK. Hva forbinder du med Thelonious Monk?
12. Munk er også en fugl. Hvilket familie tilhører munken?
13. De gærne har det godt, eller... Jahn Teigen og Prima Vera mente i alle fall det i 1982. Tekstens «jeg»-person var jaget av politi og psykologer og alt som var, men hvor hadde han gått i dekning?
14. En som neppe hadde det godt, var Jim Jones, grunnleggeren av Folkets tempel (Peoples Temple) i USA. Da det ble hett om ørene på ham, tok han med menigheten og flyktet til et land hvor tilhengerne begikk kollektivt selvmord. Hvilket land?
15. At satire kan være livsfarlig, fikk medarbeiderne i et fransk ukemagasin erfare i 2015. Hva heter magasinet?
16. I denne thrillerfilmen fra 1991 jakter Jodie Foster på en seriemorder som bortfører unge kvinner og flår dem for å sy en kvinnedrakt til seg selv. Tittel?
17. Skotøy. Jeg vil ha navnet på en type vanntett barnestøvel, utviklet i Norge og produsert av Viking Fottøy!
18. Et joggeskomerke som er blitt veldig populært, er Hoka. Fra hvilket land kommer Hoka?
19. Hvem skrev Svenske gummistøvler?
20. Utrolig, men sant: de australske saueskinnsskoene som ser ut som tøfler er på moten igjen. Hva heter de?

Andre omgang:

1. ET. Den ikoniske filmen fra 1982 handler om romvesenet ET, som blir gjenglemt på jorda og blir venn med en ung gutt. Hva heter gutten? Rollenavn eller virkelig navn.
2. Hva er De magellanske skyer og Andromedatåken eksempler på?
3. Når de astronomiinteresserte snakker om en Merkur-passasje, hva mener de da?
4. Mange steder i verden, i Norge i Tromsø og på Blindern, kan vi se Foucaults pendel. Hva skal denne pendelen illustrere?
5. Dyrisk litteratur. Hva heter George Orwells Animal Farm på norsk?
6. Hvem har skrevet Ulvehunden?
7. Hva slags mus er «Morten» og «Bestemor» i Hakkebakkeskogen?
8. Dette er en sjøroman, først utgitt i 1974. Handlingen foregår delvis på en båt og delvis på en øy og blir fortalt gjennom skipets annenstyrmann «Peder Jensen». Navn på roman eller forfatter!
9. Hjernen er alene. Hvem sang tittellåten på denne kategorien?
10. Parkinsons sykdom rammer en god del av oss når vi kommer opp i årene. Sykdommen skyldes at hjerneceller som produserer et signalstoff, dør. Hvilket stoff snakker vi om?
11. En liten del i storhjernen har fått navnet sitt etter et eiendommelige sjødyr, nemlig sjøhesten. Hva heter denne hjernedelen?
12. Hjerne kan også skrives med «gj». Hvilken ordklass hører gjerne til?
13. Og nå: sport. Hva forbinder du med Edvard Engelsaas?
14. En legendarisk verdensrekord på skøyter og året da Gimsøy kloster brant ned, har mye felles. Derfor spør jeg: i hvilket år brant Gimsøy kloster?
15. I England så vi nylig ligacupfinalen mellom Chelsea og Liverpool, som Liverpool vant etter straffer. Men hvor mange straffer måtte til for å kåre vinneren?
16. Therese Johaug har nettopp bestemt seg for å legge opp og ofre seg mer for familien. Det blir sikkert forloveden glad for. Han vant nylig Mesternes mester, men hva heter han?
17. Klassiske perler. Bilen ble introdusert i gateversjon i 1954 og var da verdens raskeste produksjonsbil. Typisk kjennetegn er måkevingedørene. Hvilket bilmerke?
18. Den nederlandske maleren Johannes Vermeer malte i 1665 et mesterverk som noen ganger kalles Nederlands «Mona Lisa». Maleriet er også utgangspunkt for en film fra 2003 med Scarlett Johansen i hovedrollen.
19. Dette er Margaret Mitchells klassiske roman fra 1936, også en filmklassiker.
20. Arkitektoniske perler kan jo være så mye, men Norges kanskje mest kjente arkitekt har vel sørget for noen bidrag til perlekjedet, for å si det sånn. Blant annet har han tegnet Villa Busk på Kjønnøya i Bamble. Hvem?


Fra hvilket land kommer arkitektkontoret som tegnet Munchmuseet i Bjørvika?


Første omgang:

1. Hårfint. Vi starter med det nylig avsluttede OL i Kina, og jeg siterer fra nettsiden til langrenn.com: «Therese Johaug vant 10-kilometeren med hårfin margin.» Marginen var fire tideler, men hvem slo hun? Vi visste og satset på Jessie Diggins, som kom på 8. plass, men som tok sølv etter Johaug på 30 km. Kerttu Niskanen.
2. En av norrøn mytologis vakreste kvinner sies å ha hår av gull. Hun var gift med en av de aller mest kjente skikkelsene. Hva het hun? Siv. Hun var gift med Tor.
3. Musikalen Hair er satt opp mange ganger i Norge, første gang på Den Nationale Scene i Bergen i 1970. Hvilket rockeband hadde musikken i denne oppsetningen? Vi visste ikke dette, men satset på Saft.
4. Ragnvald Mørejarl fikk, ifølge Snorre, en viktig og symbolsk oppgave etter slaget i Hafrsfjord i 972. Hva var denne oppgaven? Han klippet håret til Harald Hårfagre.
5. Energi. Hva er den internasjonale enheten (SI-enheten) for energi? Joule (J).
6. Batterier er en form for energilagring. Et av grunnstoffene som brukes i batterier har atomnummer 3. Hvilket? Litium.
7. Hvis vi ser bort fra forbrenning av alkohol, er det tre næringsstoffer i maten som sørger for energitilførsel til kroppen vår. Fett er det ene, men hvilke er de to andre? Karbohydrater og proteiner.
8. De såkalte Konsesjonslovene, først utformet i 1906, dreide seg om energi. To saker var spesielt viktige i disse lovene. Nevn en av dem! Vi svarte hjemfallsretten, som ble godkjent. Fasit var at Staten skulle eie ressursene og at de ikke skulle selges til utlendinger. 1p.
9. Munch. Ved flytting av Munchmuseet til Bjørvika, var en av de store utfordringene å flytte monumentalverkene. Det aller største er 50 m² stort. Hva er tittelen på det? Vi bommet med «Historien» (som også er veldig stort, men er i Universitetets aula) på «Forskerne».
10. Fra hvilket land kommer arkitektkontoret som tegnet det nye Munchmuseet? Vi bommet med italienskspansk. Kontoret heter Herreros Arquitectos.
11. «Munch» kan skrives på forskjellige måter, for eksempel MONK. Hva forbinder du med Thelonious Monk? Han er jazzmusiker og -komponist.
12. Munk er også en fugl. Hvilket familie tilhører munken? Vi tippet finkefamilien. Sangerfamilien.
13. De gærne har det godt, eller... Jahn Teigen og Prima Vera mente i alle fall det i 1982. Tekstens «jeg»-person var jaget av politi og psykologer og alt som var, men hvor hadde han gått i dekning? Vi bommet med platestudiodiskotek.
14. En som neppe hadde det godt, var Jim Jones, grunnleggeren av Folkets tempel (Peoples Temple) i USA. Da det ble hett om ørene på ham, tok han med menigheten og flyktet til et land hvor tilhengerne begikk kollektivt selvmord. Hvilket land? Guyana.
15. At satire kan være livsfarlig, fikk medarbeiderne i et fransk ukemagasin erfare i 2015. Hva heter magasinet? Charlie Hebdo.
16. I denne thrillerfilmen fra 1991 jakter Jodie Foster på en seriemorder som bortfører unge kvinner og flår dem for å sy en kvinnedrakt til seg selv. Tittel? Nattsvermeren (Silence of the Lambs).
17. Skotøy. Jeg vil ha navnet på en type vanntett barnestøvel, utviklet i Norge og produsert av Viking Fottøy! Cherrox.
18. Et joggeskomerke som er blitt veldig populært, er Hoka. Fra hvilket land kommer Hoka? Vi var inne på Frankrike, men endte i USA.
19. Hvem skrev Svenske gummistøvler? Vi visste ikke og tippet Erlend Loe. Henning Mankell.
20. Utrolig, men sant: de australske saueskinnsskoene som ser ut som tøfler er på moten igjen. Hva heter de? Uggs.

13p var litt for beskjedent, og vi lå på tredelt sjetteplass. Quizzie Tunes ledet med 16p foran fire lag med 15p, mens Tres Amigos lå sist av ni lag med 5p.

Andre omgang:

1. ET. Den ikoniske filmen fra 1982 handler om romvesenet ET, som blir gjenglemt på jorda og blir venn med en ung gutt. Hva heter gutten? Rollenavn eller virkelig navn. Vi kom på «Elliot», som ble spilt av Henry Thomas.
2. Hva er De magellanske skyer og Andromedatåken eksempler på? Galakser.
3. Når de astronomiinteresserte snakker om en Merkur-passasje, hva mener de da? Merkur passerer foran solen.
4. Mange steder i verden, i Norge i Tromsø og på Blindern, kan vi se Foucaults pendel. Hva skal denne pendelen illustrere? Jordens rotasjon.


Foucaults pendel

5. Dyrisk litteratur. Hva heter George Orwells Animal Farm på norsk? Kamerat Napoleon.
6. Hvem har skrevet Ulvehunden? Jack London.
7. Hva slags mus er «Morten» og «Bestemor» i Hakkebakkeskogen? Skogmus.
8. Dette er en sjøroman, først utgitt i 1974. Handlingen foregår delvis på en båt og delvis på en øy og blir fortalt gjennom skipets annenstyrmann «Peder Jensen». Navn på roman eller forfatter! Vi tok Haiene av Jens Bjørneboe.
9. Hjernen er alene. Hvem sang tittellåten på denne kategorien? deLillos.
10. Parkinsons sykdom rammer en god del av oss når vi kommer opp i årene. Sykdommen skyldes at hjerneceller som produserer et signalstoff, dør. Hvilket stoff snakker vi om? Vi bommet med serotonin dopamin, som vi også hadde oppe. Serotonin er også en neurotransmitter.
11. En liten del i storhjernen har fått navnet sitt etter et eiendommelige sjødyr, nemlig sjøhesten. Hva heter denne hjernedelen? Hippocampus.
12. Hjerne kan også skrives med «gj». Hvilken ordklass hører gjerne til? Adverb.
13. Og nå: sport. Hva forbinder du med Edvard Engelsaas? Han var ukjent og vi tippet han var med på Bronselaget. Han var en skøyteløper som vant VM i 1900.
14. En legendarisk verdensrekord på skøyter og året da Gimsøy kloster brant ned, har mye felles. Derfor spør jeg: i hvilket år brant Gimsøy kloster? Vi bommet med 15361546. 15.46,6 er tiden på Knut «Kupper'n» Johannesens 10 000 m i Squaw Valley i 1960.
15. I England så vi nylig ligacupfinalen mellom Chelsea og Liverpool, som Liverpool vant etter straffer. Men hvor mange straffer måtte til for å kåre vinneren? Vi traff med 22 straffer.
16. Therese Johaug har nettopp bestemt seg for å legge opp og ofre seg mer for familien. Det blir sikkert forloveden glad for. Han vant nylig Mesternes mester, men hva heter han? Nils Jakob Hoff.
17. Klassiske perler. Bilen ble introdusert i gateversjon i 1954 og var da verdens raskeste produksjonsbil. Typisk kjennetegn er måkevingedørene. Hvilket bilmerke? Dette visste vi ikke, og vi tippet DeLorean. Mercedes.


Mercedes 300 SL

18. Den nederlandske maleren Johannes Vermeer malte i 1665 et mesterverk som noen ganger kalles Nederlands «Mona Lisa». Maleriet er også utgangspunkt for en film fra 2003 med Scarlett Johansen i hovedrollen. «Pike med perleøredobb».
19. Dette er Margaret Mitchells klassiske roman fra 1936, også en filmklassiker. Tatt av vinden (Gone With the Wind).
20. Arkitektoniske perler kan jo være så mye, men Norges kanskje mest kjente arkitekt har vel sørget for noen bidrag til perlekjedet, for å si det sånn. Blant annet har han tegnet Villa Busk på Kjønnøya i Bamble. Hvem? Sverre Fehn.

16p var ikke så galt, men 29p totalt holdt kun til 7. plass. Hasta la quizta var best i andre omgang med 19p, men det ble delt seier:

1: The Answer My Friend og Hasta la quizta (32)
3: Comrados og Landkrabbene (31)
5: Carl & Co og Quizzie Tunes (30)
7: Qeng Ho (29)
8: Virrvarr (25)
9: Tres Amigos (15)

For å dele ut premie, var utslagsspørsmålet denne gangen sluttkursen til Yara på Oslo Børs samme dag. The Answer My Friend svarte 234 kroner, Hasta la quizta 260 kroner, og siden kursen var 421 kroner, gikk premien til Hasta la quizta.

Bilder fra Wikipedia

fredag 4. mars 2022

Kafé K 3. mars 2022

Denne uken stilte Qeng Ho med Olaus, Ragnhild, Reidun, Svein Erik og Sigmund.

Første omgang:

1. I hvilket år ble Margaret Thatcher statsminister i Storbritannia?
2. I hvilket nåværende land ble Buddha født?
3. Hvor mange Oscar-statuetter fikk Alfred Hitchcock?
4. Hvilket land hadde den laveste fødselsraten i verden i 2020?
5. Hvem solgte Louisiana til USA i 1803?
6. Hva er dimensjonene i millimeter på to-toms seks justert?
7. Hvem skrev Fakta om Finland?
8. Hvilke to stater i Sør-Amerika grenser ikke til Brasil?
9. Hvorfor endret Tanganyika navn til Tanzania i 1964?
10. Hva ble overhodene i bystatene Genova og Venezia kalt?
11. Hva kalles læren om hud og hudsykdommer?
12. Hva er nimbus i meteorologien?
13. Hva måles med Mohs skala?
14. Hvilket land inneslutter det omstridte landområdet Nagorno-Karabach?
15. Hvilken norsk dikter skrev samlingen Metope?
16. Hvilken planet har et permanent skylag som stort sett består av svovelsyre?
17. Hva er kokepunktet til vann målt i Fahrenheit?
18. Hvem var den første amerikanske presidenten som mottok Nobels fredspris?
19. Hva het superkontinentet på jorden for omtrent 200 millioner år siden?
20. Hva er navnet på den barnekjære kapteinen uten stemme på Color Line?

Andre omgang:

1. Hva betyr genu (lat.)?
2. Hvor stor andel av jordens landmasse utgjør Afrika?
3. Hvilket norsk flyselskap er det eldste som fortsatt er i drift?
4. Fra hvilket land kommer ølmerket Tiger?
5. Hvem skrev Den store Gatsby?
6. Hva heter valutaen i Egypt?
7. Hva heter dagsavisen i Haugesund?
8. Hvilket år brøt Falklandskrigen ut?
9. Hva heter nasjonalparken nord i Trøndelag og sør i Nordland?
10. Hvem regisserte West Side Story (2021)?
11. Hvor mange mennesker (±130 000) bor det på Sardinia?
12. I hvilket land var Bokassa keiser?
13. Hva heter hesten til «Lucky Luke»?
14. Hva er Pokémon forkortelse for?
15. Nevn fem av de åtte landene som bruker rupi som valuta!
16. Hva er HP en forkortelse for i navnet på HP-sausen?
17. Hvilke fire amerikanske presidenter har en amerikansk delstatshovedstad oppkalt etter seg?
18. Hvilke to nordmenn tok OL-gull i Cortina i 1956?
19. Musikk. Artist.
20. Musikk. Artist.


Hva står HP for i navnet på denne sausen? Hint: det er ikke Hamar-Pålegg!

Første omgang:

1. I hvilket år ble Margaret Thatcher statsminister i Storbritannia? 1979.
2. I hvilket nåværende land ble Buddha født? Vi var usikre og satset på India. Nepal.
3. Hvor mange Oscar-statuetter fikk Alfred Hitchcock? Ingen.
4. Hvilket land hadde den laveste fødselsraten i verden i 2020? Vi regnet med at det måtte være Vatikanstaten.
5. Hvem solgte Louisiana til USA i 1803? Napoléon Bonaparte (av Frankrike).
6. Hva er dimensjonene i millimeter på to-toms seks justert? Vi kom etter en del kladding fram til at det måtte være 48x148.
7. Hvem skrev Fakta om Finland? Erlend Loe.
8. Hvilke to stater i Sør-Amerika grenser ikke til Brasil? Chile og Ecuador.
9. Hvorfor endret Tanganyika navn til Tanzania i 1964? Zanzibar ble inkludert.
10. Hva ble overhodene i bystatene Genova og Venezia kalt? Doge.
11. Hva kalles læren om hud og hudsykdommer? Dermatologi.
12. Hva er nimbus i meteorologien? Skyer.
13. Hva måles med Mohs skala? Hardhet.
14. Hvilket land inneslutter det omstridte landområdet Nagorno-Karabach? Her var spørsmålet litt annerledes formulert, men quizmaster var ute etter Aserbaidsjan. Vi visste at det lå slik, men oppfattet spørsmålet annerledes, og svarte Armenia, det landet Nagorno-Karabach er en (slags) del av. Quizmaster godkjente også Armenia. 1p.
15. Hvilken norsk dikter skrev samlingen Metope? Vi var ikke helt sikre, men tok Olaf Bull.
16. Hvilken planet har et permanent skylag som stort sett består av svovelsyre? Her var vi både usikre og uenige, men vi endte på Venus.
17. Hva er kokepunktet til vann målt i Fahrenheit? 212 °F.
18. Hvem var den første amerikanske presidenten som mottok Nobels fredspris? Her holdt vi på å rote bort et poeng ved å svare Wilson, som også var quizmasters fasit og mottok prisen i 1919 for opprettelsen av Folkeforbundet, men vi kom etter hvert på Theodore «Teddy» Roosevelt, som mottok prisen i 1906 for meklingen i Den russisk-japanske krigen.
19. Hva het superkontinentet på jorden for omtrent 200 millioner år siden? Pangea.
20. Hva er navnet på den barnekjære kapteinen uten stemme på Color Line? Bare én på laget hadde noen kjennskap til dette, men kom ikke på navnet, og vi svarte «kaptein Cruz». «Captain Kid».

18p holdt til ledelse, 2p foran en tredelt andreplass. Quizzie Tunes lå sist av åtte lag med 11p.

Andre omgang:

1. Hva betyr genu (lat.)? Vi svarte «kjønn». «Kne».
2. Hvor stor andel av jordens landmasse utgjør Afrika? Vi bommet med 25 %20 %. Quizmaster godkjente alt mellom 18 og 22 %.
3. Hvilket norsk flyselskap er det eldste som fortsatt er i drift? Widerøe.
4. Fra hvilket land kommer ølmerket Tiger? Her hadde vi først Singapore som et lite entusiastisk forslag, men endte på India.
5. Hvem skrev Den store Gatsby? F. Scott Fitzgerald.


Den store Gatsby er en ganske misvisende tittel. Her tror man at det kommer spennende historier om en sirkusdirektør eller tryllekunstner og så handler det bare om en festglad jålebukk, en slags 1920-tallets Trond Giske!

6. Hva heter valutaen i Egypt? Egyptiske dollar.
7. Hva heter dagsavisen i Haugesund? Vi kom ikke på noe annet enn Haugesunds avis.
8. Hvilket år brøt Falklandskrigen ut? 1982.
9. Hva heter nasjonalparken nord i Trøndelag og sør i Nordland? Børgefjell nasjonalpark.
10. Hvem regisserte West Side Story (2021)? Her var Steven Spielberg et av noen få forslag, siden den ene som hadde hørt om filmen mente det var en ganske kjent regissør, men vi satset i stedet på den noe mindre kjente Guy Ritchie.
11. Hvor mange mennesker (±130 000) bor det på Sardinia? Vi bommet med 1,2 millioner1,65 millioner.
12. I hvilket land var Bokassa keiser? Den sentralafrikanske republikk.


Det er så ikke rart Jean-Bédel Bokassa var så tverr. Han fikk aldri ordentlig til den vulkanske «Live Long and Prosper»!

13. Hva heter hesten til «Lucky Luke»? «Jolly Jumper».
14. Hva er Pokémon forkortelse for? Pocket Monsters. Eller ポケットモンスター (Poketto Monsutā).
15. Nevn fem av de åtte landene som bruker rupi som valuta! Vi tok India, Nepal, Pakistan og Sri Lanka, men bommet med Bangladesh på et av Indonesia, Maldivene, Mauritius og Seychellene. 0p.
16. Hva er HP en forkortelse for i navnet på HP-sausen? Her kom vi plutselig på Houses of Parliament.
17. Hvilke fire amerikanske presidenter har en amerikansk delstatshovedstad oppkalt etter seg? Her var spørsmålet egentlig etter tre presidenter, men quizmaster hadde oversett Thomas Jefferson (Jefferson City, Missouri), en av våre tre svar. De andre var Andrew Jackson (Jackson, Mississippi), Abraham Lincoln (Lincoln, Nebraska) og James Madison (Madison, Wisconsine).
18. Hvilke to nordmenn tok OL-gull i Cortina i 1956? Vi tok Hallgeir Brenden (langrenn, 15 km), men bommet med Hjalmar «Hjallis» Andersen (tre gull på skøyter i 1952) på Sverre Stenersen (kombinert). 0p.
19. Musikk. Artist. Musikken var helt ukjent og vi gjettet Marius Müller. Tony Joe White. Vi hørte vel «Closer to the Truth» (1991), med en lang gitarintroduksjon, men vi forsto av sangen at det nok ikke var Müller.
20. Musikk. Artist. Dette var litt mindre fullstendig ukjent, men vi måtte fortsatt gjette og tippet Hozier. The Chainsmokers. Det var kanskje «Closer» (2016) med Halsey på ekstra vokal vi hørte her. Hozier er han med «Take Me to Church», en ganske annen stil.

11p var tredje best i 2. omgang, men 29p totalt holdt ikke til seier da Comrados var klart best med 15p og 31p totalt:

1: Comrados (31)
2: Qeng Ho (29)
3: The Answer My Friend og Landkrabbene (26)
5: Hasta la quizta (24)
6: Carl & Co og Virrvarr (22)
8: Quizzie Tunes (19)

Bilder fra Wikipedia