fredag 13. desember 2019

Kafé K 12. desember 2019

Anne-Marie, Arvid, Olaus, Reidun og Sigmund stilte for Qeng Ho denne uken. Per var quizmaster. I tillegg til det vanlige gavekortet til vinnerlaget, hadde David med en utgave av sin Grenlandsquiz for alle til vinnerlaget, mens Per ga et eksemplar av sin egen Kvissboka med spørsmål fra dagliglivet til andreplassen.

Dette var siste quiz på Kafé K før nyttår, men kafeen informerte om at det starter opp igjen 9. januar 2020, og at de ønsker å videreføre quizen og holde Facebook-siden oppdatert med informasjon.

Per hadde delt inn hver omgang i temaer, med to spørsmål innenfor hvert tema.

Første omgang:

1. Hva står initialene for i fotballklubben FK Grenland?
2. Hva heter den kommunale fotballstadionen ved Trykkerud stasjon på Bratsbergbanen som er oppkalt etter et lokalt lag?
3. Hvilken romantisk komponist hadde en «forbudt» symfoni som først ble uroppført av i Sovjetunionen i 1981?
4. Hvilken romantisk komponist hadde en «ufullendt» symfoni i h-moll som oppgis som enten hans sjuende eller åttende symfoni?
5. Hva kalles et mekanisk verktøy for å presse ut flate gjenstander fra et plateformet emne?
6. Hvilke to grunnstoffer inngår i sammenføyningsmiddelet som brukes ved lodding?
7. Hvilket uttrykk fra dyreriket er et spøkefullt navn på utydelig håndskrift?
8. Hvilket fremmedord på gresk er navnet på skjønnskrift som kunstart?
9. Hvem er partene i saltpartnerskapet i Norge?
10. Hvilken talentfull norsk langtidsfange ble sluppet fri for å anlegge saltkraftverk under napoleonskrigene?
11. Hvilken institusjon kalles «Tanta i Akersgata»?
12. Hvilken «tante» er navnet på det amerikanske muffinsmerket som eksporteres av bedriften Milba?
13. Med et ord fra tittelen i et eventyr av Asbjørnsen og Moe, hvor møter de tre guttene de tre trollene som har ett øye på deling?
14. Hvilket fylke kommer man til om man drar rett østover fra Troll-feltet?
15. Hvilket fremmedord brukes om ordhistorie, de enkelte ordenes opphav?
16. Hvilket språk er det eneste som benyttes i en sammenhengende region i Vest-Europa og som verken er indoeuropeisk eller finskugrisk?
17. Hva er det norske navnet på Rosa rugosa, som er en innført og svartelistet roseart?
18. Hva er tittelen på den åndelige sangen som begynner med «Till en stad jag är på vandring…»?
19. Hva kalles en mast med gaffelseil?
20. Hva heter den eldste fullriggeren i verden som fortsatt seiler?

Andre omgang:

1. Hva het den franske filosofen som døde i 1650 som gjest hos dronning Christina av Sverige?
2. Hvem opprettet Institutt for fredsforskning, Prio, og har spådd at USAs tid som supermakt vil være over på 2020-tallet?
3. Hva heter farvannet mellom Norge, Island og Grønland som ikke er en del av internasjonale fiskesoner?
4. Hva er det nå vanligere navnet på snurpenot eller posenot?
5. Hva var navnet på trollkjerringen i Homers fortelling, som forvandlet mannskapet på et skip til griser?
6. Hvilken ikke navngitt skikkelse i Det nye testamentet må arbeide som grisepasser?
7. Hva het den amerikanske legen og tidligere OL-vinneren i roing som solgte flere millioner bøker om en egen pasientgruppe?
8. Hvilket alternativt helsepreparat på «p» er framstilt av voks fra bikuber?
9. Hva er et annet navn på den mindre foredlede hvetesorten dinkelhvete?
10. Hva er betegnelsen på en omstridt kjemisk behandling for å fjerne sopp og smitte fra såkorn?
11. Hvilken organisasjons logo består av organisasjonens initialer i blått, fulgt av en blå parentes med et rødt, likearmet malteserkors?
12. Hvilke partier som er representert på Stortinget har noe grønt i logoen sin?
13. Med navn etter, men ikke likt, oppfinneren, hva kalles slepne glassteiner som inneholder blyoksid?
14. Hvilket ord på «k» er navn på smykkesteiner hvor et bilde er utskåret i relieff?
15. Hvor langt nord i hele grader kom Nansen og Johansen i 1895?
16. Hva kalles energiblandingen på «p» som består av fett og tørket kjøtt og som ekspedisjonen hadde med seg?
17. Hva heter det store orienteringsstevnet som avholdes hver sommer i Agder, Telemark eller Vestfold?
18. Hvilken farge har kotene på et orienteringskart?
19. Hva heter den snorrette veien som tar av fra Hydrovegen og går forbi Eramet, og som har navn etter øya og Aalls fritidsbolig, som lå her?
20. Hvor høyt (±2 moh) ligger Børsesjø over havet?

Hva er et vanligere navn på Rosa rugosa?

Første omgang:

1. Hva står initialene for i fotballklubben FK Grenland? Vi visste ikke, og tippet Felleskjøpet. Folkets Klubb.
2. Hva heter den kommunale fotballstadionen ved Trykkerud stasjon på Bratsbergbanen som er oppkalt etter et lokalt lag? Vi tippet Nordagutu. Stålebanen.
3. Hvilken romantisk komponist hadde en «forbudt» symfoni som først ble uroppført av i Sovjetunionen i 1981? Edvard Grieg.
4. Hvilken romantisk komponist hadde en «ufullendt» symfoni i h-moll som oppgis som enten hans sjuende eller åttende symfoni? Franz Schubert.
5. Hva kalles et mekanisk verktøy for å presse ut flate gjenstander fra et plateformet emne? Stanse.
6. Hvilke to grunnstoffer inngår i sammenføyningsmiddelet som brukes ved lodding? Bly og tinn.
7. Hvilket uttrykk fra dyreriket er et spøkefullt navn på utydelig håndskrift? Kråketær.
8. Hvilket fremmedord på gresk er navnet på skjønnskrift som kunstart? Kalligrafi.
9. Hvem er partene i saltpartnerskapet i Norge? Vi ante ikke, men satset på helsemyndighetene og matforhandlerne, som ble godkjent. Saltpartnerskapet er et samarbeid mellom matvarebransje, serveringsbransje, FoU-miljøer, interesseorganisasjoner og helsemyndigheter.
10. Hvilken talentfull norsk langtidsfange ble sluppet fri for å anlegge saltkraftverk under napoleonskrigene? Hans Nielsen Hauge.
11. Hvilken institusjon kalles «Tanta i Akersgata»? Aftenposten.
12. Hvilken «tante» er navnet på det amerikanske muffinsmerket som eksporteres av bedriften Milba? Aunt Mable.
13. Med et ord fra tittelen i et eventyr av Asbjørnsen og Moe, hvor møter de tre guttene de tre trollene som har ett øye på deling? Vi satset på Himingfjell. Hedalsskogen. Flere varianter av fasit ble godkjent. Eventyret heter «Småguttene som traff trollene på Hedalsskogen».
14. Hvilket fylke kommer man til om man drar rett østover fra Troll-feltet? Vi var usikre og bommet med RogalandHordaland, som var alternativet.
15. Hvilket fremmedord brukes om ordhistorie, de enkelte ordenes opphav? Etymologi.
16. Hvilket språk er det eneste som benyttes i en sammenhengende region i Vest-Europa og som verken er indoeuropeisk eller finskugrisk? Baskisk.
17. Hva er det norske navnet på Rosa rugosa, som er en innført og svartelistet roseart? Rynkerose.
18. Hva er tittelen på den åndelige sangen som begynner med «Till en stad jag är på vandring…»? «Der hvor roser aldri dør».
19. Hva kalles en mast med gaffelseil? Det sto mellom fokk og mesan og vi valgte feil.
20. Hva heter den eldste fullriggeren i verden som fortsatt seiler? Vi bommet med «Christian Radich»«Sørlandet», som vi hadde som alternativ.

14p holdt til delt førsteplass i en tydeligvis litt vanskelig omgang. To lag hadde også 13p, mens 4p var laveste sum blant de ti lagene som ble lest opp. I tillegg var det to lag som glemte å levere før oppsummering, og de hadde antakelig også ganske lave poengsummer.

Andre omgang:

1. Hva het den franske filosofen som døde i 1650 som gjest hos dronning Christina av Sverige? René Descartes.
2. Hvem opprettet Institutt for fredsforskning, Prio, og har spådd at USAs tid som supermakt vil være over på 2020-tallet? Johan Galtung.
3. Hva heter farvannet mellom Norge, Island og Grønland som ikke er en del av internasjonale fiskesoner? Vi bommet med SmutthulletSmutthavet, som vi hadde forslag på.

Smutthavet

4. Hva er det nå vanligere navnet på snurpenot eller posenot? Vi bommet med trålringnot.
5. Hva var navnet på trollkjerringen i Homers fortelling, som forvandlet mannskapet på et skip til griser? Kirke.
6. Hvilken ikke navngitt skikkelse i Det nye testamentet må arbeide som grisepasser? Den bortkomne sønnen.
7. Hva het den amerikanske legen og tidligere OL-vinneren i roing som solgte flere millioner bøker om en egen pasientgruppe? Spock.
8. Hvilket alternativt helsepreparat på «p» er framstilt av voks fra bikuber? Propolis.
9. Hva er et annet navn på den mindre foredlede hvetesorten dinkelhvete? Vi var ikke sikre, men satset på spelt.
10. Hva er betegnelsen på en omstridt kjemisk behandling for å fjerne sopp og smitte fra såkorn? Beising.
11. Hvilken organisasjons logo består av organisasjonens initialer i blått, fulgt av en blå parentes med et rødt, likearmet malteserkors? Redningsselskapet.
12. Hvilke partier som er representert på Stortinget har noe grønt i logoen sin? Vi traff på FrP, V, Sp, SV, MDG.
13. Med navn etter, men ikke likt, oppfinneren, hva kalles slepne glassteiner som inneholder blyoksid? Strass er oppkalt etter Joseph Strasser.

Strass

14. Hvilket ord på «k» er navn på smykkesteiner hvor et bilde er utskåret i relieff? Kamé.
15. Hvor langt nord i hele grader kom Nansen og Johansen i 1895? Vi bommet med 88°N86°N, som vi også hadde forslag på.
16. Hva kalles energiblandingen på «p» som består av fett og tørket kjøtt og som ekspedisjonen hadde med seg? Vi ante ikke, og skrev pirsj. Pemmikan var ukjent.
17. Hva heter det store orienteringsstevnet som avholdes hver sommer i Agder, Telemark eller Vestfold? Sørlandsgaloppen.
18. Hvilken farge har kotene på et orienteringskart? Vi hadde mange forslag, inkludert fasit, på farger, men bommet med rødbrun.
19. Hva heter den snorrette veien som tar av fra Hydrovegen og går forbi Eramet, og som har navn etter øya og Aalls fritidsbolig, som lå her? Vi var ikke inne på Rolighetsvegen, og trodde ikke at Frednesvegen var riktig.
20. Hvor høyt (±2 moh) ligger Børsesjø over havet? Vi bommet med 5 moh15,4 moh.

Vi trodde ikke dette skulle holde, men med 13p og 27p totalt ble det seier:

1: Qeng Ho (27)
2: Landkrabbene (26)
3: Carl & Co (25)
4: Sofies verden (24)
5: Hasta la quizta, Quizzie Tunes og Skotfoss Turn (22)
8: De ustabile (21)
9: Comrados (19)
10: Incognito (ikke oppgitt)
11: Opplags? og Test Dummy (ikke oppgitt)

Bilder fra Wikipedia

Ingen kommentarer: