lørdag 7. mai 2022

Kafé K 5. mai 2022

Denne uken var det Per som holdt quizen, mens Qeng Ho stilte med Anne-Marie, Olaus, Reidun og Sigmund.

Vi har fått tilsendt spørsmålene, så dette er quizmasters egne formuleringer, ikke vår ufullstendige kladd.

Første omgang:

1. Arbeiderpartiet. Et lokallag av Arbeiderpartiet i en norsk by har mangedobla medlemstallet sitt siden 2021? Hva heter dette lokallaget? Første ledd av navnet er nok.
2. Etter krigen har alle statsministere fra Arbeiderpartiet også vært partiledere med unntak av en. Hvem?
3. Pattedyr i Nord-Europa. Hvilket pattedyr er bare utbredt på Den skandinaviske halvøya og Kolahalvøya? (Se bort fra villrein.)
4. Før Island blei befolka på 800-900-tallet, fantes det bare ett landpattedyr der. Hvilken art var det? (Se bort fra isbjørn.)
5. Våpen. Fra hvilket europeisk land stammer pistolmerket Glock? (Den blir i dag også produsert i USA og Taiwan. Hovedkontor i det europeiske landet.)
6. Hva er det norske ordet for det som på engelsk heter shotgun?
7. Finland. Hva er det finske navnet på byen Tammerfors?
8. Hva heter den eneste kvinnen som har vært president i Finland?
9. Jazz. Hva var opphavet til betegnelsen «bebop» for den jazztradisjonen som utvikla seg fra 1940-åra av?
10. Hvilket instrument spilte Nils-Henning Ørsted Pedersen?
11. Norsk olje. Hvilket av følgende oljefelt ligger ikke på Ekofiskfeltet? Frigg, Valhall, Gyda.
12. Hvilket land er den største mottakeren av norsk råolje?
13. Gamle norske sanger. Et kjent dikt av Aasmund Olavsson Vinje, som er tonesatt av Edvard Grieg, begynner slik: Enno ein gong fekk eg… Hva er de neste tre orda?
14. Ei gammal vise av Jacob Breda Bull handler om linjeskipet Dannebrog, som i et slag mot svenskene i 1710 gikk i lufta med 550 mann, de fleste antakelig norske. Slaget har navn etter et sted i Skandinavia. Hvilket sted?
15. Hager. Hva er hovedforskjellen mellom en kolonihage og en parsellhage?
16. De hengende hagene i Babylon skal ha blitt bygd av kong Nebukadnesar 2. for å trøste dronninga hans. Hva het hun med et navn på s?
17. Verkstedet. Hva kalles en u-forma metallbøyle som kan stenges med en gjennomgående bolt?
18. Ei mekanisk blokk som blir ført langs et kran-stativ ved hjelp av trinser, har en betegnelse som er sammensatt med et ord fra dyreriket. Hva blir den kalt?
19. Grenlands geografi. Hvor mange videregående skoler har vi i Skien, Porsgrunn og Bamble som er offentlig eid og drevet?
20. Hva er midtpunktet mellom brua i Langangen og Høyers Hotell i Skien, regna etter hovedveien og fra midten av brua? Er det a. et sted inni tunnelen ved Moheim eller b. Vallermyrene leir eller c. Bergbys hamburgerrest. på Vallermyrene?

Andre omgang:

1. Norske konger. Den siste kongen av Sverre-ætta døde på Slottsfjellet i Tønsberg i 1319. Hva het han? Han må identifiseres mot alle andre norske konger.
2. Hvilket dynasti tilhørte kong Karl 4. (også kalt Karl 15.)?
3. Handel. Hva var forkortelsen for frihandelsavtalen mellom USA, Canada og Mexico som gjaldt fra 1994 til 2020?
4. I shipping, hva er betegnelsen for en som leier et helt fartøy eller leier plass på et fartøy for å få transportert ei last mellom to havner? Forbokstav b.
5. Roller i musikkspill. I en rockeopera av Andrew Lloyd Webber og Tim Rice forekommer sangen I Don’t Know How to Love Him. Hvilken rolle spiller artisten som synger denne sangen? Jeg vil ha hele navnet.
6. I hvilken italiensk opera møter vi den tuberkuløse sydama Mimi?
7. Post. Hva kalles med et fransk uttrykk en postsending som mottakeren kan hente på et postkontor uten at han eller hun har fått melding om det? (Fransk pga. språket i Verdenspostforeningen.)
8. Hva heter NRKs fjernsynsprogram om en norsk barnefamilie på jordomseiling? Programmet har gått fra 2014 og går fortsatt.
9. Øyer. Hva heter med et navn på s eller c den store øya i Indonesia med de lange karakteristiske landtungene?
10. Tromsø kommune omfatter blant annet ei stor øy som ligger rett vest for Tromsøya. Hva heter denne øya?
11. Norsk flora. Hva betyr blomsternavnet balderbrå?
12. Hva er det offisielle norske navnet på den opptil fire meter høye grasarten vi gjerne kaller siv, og som vokser i nesten alle grunne viker både ved både saltvann og ferskvann på Østlandet? Navnet kommer av bruken i tidligere tider.
13. Idrettsstevner. Hvilken idrett har i over femti år hatt et sommerstevne som veksler mellom arenaer i Agder, Telemark og Vestfold og går under navnet Sørlandsgaloppen?
14. Selskapet Wanda Group skal i år være tittelsponsor for Diamond League-serien i friidrett, og blir hovedsponsor for FIFAs World Cup helt fram til 2030. Hvilken nasjonalitet har selskapet Wanda Group?
15. NATO. Bare ett av følgende land er med i NATO. Hvilket? Nord-Makedonia, Irland, Østerrike.
16. Hvem var den forrige generalsekretæren i NATO?
17. Litterære husvenner. I Ibsens skuespill Et dukkehjem har hovedpersonene en husvenn som i siste akt takker vertinna for ilden før han trekker seg tilbake for å dø. Hva heter han?
18. En annen oppdikta husvenn, som egentlig er skoleinspektør, er fast gjest hos den underlige familien til en skipsoffiser som er bosatt i Stillehavet. Husvennen har helskjegg, og familien der han vanker, har to vanskelige barn. Hva heter han?
19. Aldersdifferensierte spørsmål om populærmusikk. Tre spørsmål. Svar bare på ett av dem ved å oppgi tittelen på ei singelplate:
A: En av de mest kjente låtene til CCR kom i 1969 og hadde et refreng som begynte slik: Well, don’t go around tonight, well it’s bound to take your life. Hva heter denne låta? Og her må jeg kreve den nøyaktige ordlyden i tittelen.
B: Cliff Richard hadde i 1980 en superhit om et forhold som er i ferd med å kjølne, og der refrenget begynner med orda It’s so funny. Hva heter låta?
C: The Spice Girls hadde i 1996 en stor hit som begynner med teksten If you wanna be my lover. Hva heter sangen?
Altså, gi bare ett svar, som skal være tittelen på ei låt.
20. Norske MGP-vinnere. Hvilken artist eller gruppe framførte sangen i finalen? Hvis to forskjellige på den norske og europeiske, godtar vi begge.
A: 1962, Kom sol kom regn.
B: 1973, Å for et spill. (Linje: «Jeg kjenner teknikken og demper musikken.»)
C: 1993, Alle mine tankar (forts.: – de går til deg).


Hva er det finske navnet på Tammerfors?

Første omgang:

1. Arbeiderpartiet. Et lokallag av Arbeiderpartiet i en norsk by har mangedobla medlemstallet sitt siden 2021? Hva heter dette lokallaget? Første ledd av navnet er nok. Vi var inne på Trondheim, men gjettet til slutt GrongNidaros Sosialdemokratiske forum.
2. Etter krigen har alle statsministere fra Arbeiderpartiet også vært partiledere med unntak av en. Hvem? Vi bommet med Oscar TorpOdvar Nordli.
3. Pattedyr i Nord-Europa. Hvilket pattedyr er bare utbredt på Den skandinaviske halvøya og Kolahalvøya? (Se bort fra villrein.) Vi satset på polarrev, men det var lemen.
4. Før Island blei befolka på 800-900-tallet, fantes det bare ett landpattedyr der. Hvilken art var det? (Se bort fra isbjørn.) Her gikk vi for reinsdyr, mens dette var polarrev (eller fjellrev).
5. Våpen. Fra hvilket europeisk land stammer pistolmerket Glock? (Den blir i dag også produsert i USA og Taiwan. Hovedkontor i det europeiske landet.) Vi visste ikke, og satset på Tyskland. Østerrike.
6. Hva er det norske ordet for det som på engelsk heter shotgun? Hagle.
7. Finland. Hva er det finske navnet på byen Tammerfors? Tampere.
8. Hva heter den eneste kvinnen som har vært president i Finland? Vi trodde egentlig det var en annen, men svarte Tarja Halonen.
9. Jazz. Hva var opphavet til betegnelsen «bebop» for den jazztradisjonen som utvikla seg fra 1940-åra av? Vi tippet at det hadde med notelengdene å gjøre. De meningsløse orda i stilens improviserte sanginnslag.
10. Hvilket instrument spilte Nils-Henning Ørsted Pedersen? Bass.
11. Norsk olje. Hvilket av følgende oljefelt ligger ikke på Ekofiskfeltet? Frigg, Valhall, Gyda. Vi tippet Valhall. Frigg.
12. Hvilket land er den største mottakeren av norsk råolje? Det trodde vi var Tyskland. Storbritannia.
13. Gamle norske sanger. Et kjent dikt av Aasmund Olavsson Vinje, som er tonesatt av Edvard Grieg, begynner slik: Enno ein gong fekk eg… Hva er de neste tre orda? Vi bommet med våren å sjå på vetren å sjå.
14. Ei gammal vise av Jacob Breda Bull handler om linjeskipet Dannebrog, som i et slag mot svenskene i 1710 gikk i lufta med 550 mann, de fleste antakelig norske. Slaget har navn etter et sted i Skandinavia. Hvilket sted? I mangel på alternativer svarte vi DynekilenKøge bukt. Slaget ved Dynekilen var i 1716.
15. Hager. Hva er hovedforskjellen mellom en kolonihage og en parsellhage? Vi fikk poeng for en formulering omtrent som at kolonihagen kan ha bebyggelse på tomta.
16. De hengende hagene i Babylon skal ha blitt bygd av kong Nebukadnesar 2. for å trøste dronninga hans. Hva het hun med et navn på s? Vi visste ikke, og svarte Salome, som vi var ganske sikre på var feil (det er blant annet navnet på Herodes' datter, som fikk tatt livet av døperen Johannes). Semiramis hadde vi hørt om.
17. Verkstedet. Hva kalles en u-forma metallbøyle som kan stenges med en gjennomgående bolt? Sjakkel.
18. Ei mekanisk blokk som blir ført langs et kran-stativ ved hjelp av trinser, har en betegnelse som er sammensatt med et ord fra dyreriket. Hva blir den kalt? Løpekatt.
19. Grenlands geografi. Hvor mange videregående skoler har vi i Skien, Porsgrunn og Bamble som er offentlig eid og drevet? Vi var ikke sikre, men traff med 5 (Skien, Porsgrunn, Bamble, Skogmo og Hjalmar Johansen).
20. Hva er midtpunktet mellom brua i Langangen og Høyers Hotell i Skien, regna etter hovedveien og fra midten av brua? Er det a. et sted inni tunnelen ved Moheim eller b. Vallermyrene leir eller c. Bergbys hamburgerrest. på Vallermyrene? Vi traff med c) Bergby.

9p var middels i en ganske vanskelig omgang der sju av åtte lag hadde fra 8 til 10p, mens The Answer My Friend tok en klar ledelse med 14p.

Andre omgang:

1. Norske konger. Den siste kongen av Sverre-ætta døde på Slottsfjellet i Tønsberg i 1319. Hva het han? Han må identifiseres mot alle andre norske konger. Vi bommet med Magnus VII Eriksson, som var den som ble konge i 1319. Håkon V Magnusson.
2. Hvilket dynasti tilhørte kong Karl 4. (også kalt Karl 15.)? Bernadotte.
3. Handel. Hva var forkortelsen for frihandelsavtalen mellom USA, Canada og Mexico som gjaldt fra 1994 til 2020? NAFTA.
4. I shipping, hva er betegnelsen for en som leier et helt fartøy eller leier plass på et fartøy for å få transportert ei last mellom to havner? Forbokstav b. Befrakter.
5. Roller i musikkspill. I en rockeopera av Andrew Lloyd Webber og Tim Rice forekommer sangen I Don’t Know How to Love Him. Hvilken rolle spiller artisten som synger denne sangen? Jeg vil ha hele navnet. Maria Magdalena.
6. I hvilken italiensk opera møter vi den tuberkuløse sydama Mimi? Her forkastet vi La Boheme som fransk, siden den foregår i Paris og tippet Tosca.
7. Post. Hva kalles med et fransk uttrykk en postsending som mottakeren kan hente på et postkontor uten at han eller hun har fått melding om det? (Fransk pga. språket i Verdenspostforeningen.) Poste restante.
8. Hva heter NRKs fjernsynsprogram om en norsk barnefamilie på jordomseiling? Programmet har gått fra 2014 og går fortsatt. Dette kjente vi ikke til og vi tippet ReisebrevFlaskepost fra Stillehavet.
9. Øyer. Hva heter med et navn på s eller c den store øya i Indonesia med de lange karakteristiske landtungene? Vi visste ikke, men tippet Sulawesi, eller Celebes.
10. Tromsø kommune omfatter blant annet ei stor øy som ligger rett vest for Tromsøya. Hva heter denne øya? Vi tok Kvaløya.
11. Norsk flora. Hva betyr blomsternavnet balderbrå? Vi bommet med Balders øyne på Balders øyebryn.


Balderbrå

12. Hva er det offisielle norske navnet på den opptil fire meter høye grasarten vi gjerne kaller siv, og som vokser i nesten alle grunne viker både ved både saltvann og ferskvann på Østlandet? Navnet kommer av bruken i tidligere tider. Vi tippet dunkjevle. Takrør.
13. Idrettsstevner. Hvilken idrett har i over femti år hatt et sommerstevne som veksler mellom arenaer i Agder, Telemark og Vestfold og går under navnet Sørlandsgaloppen? Orientering.
14. Selskapet Wanda Group skal i år være tittelsponsor for Diamond League-serien i friidrett, og blir hovedsponsor for FIFAs World Cup helt fram til 2030. Hvilken nasjonalitet har selskapet Wanda Group? Vi kjente ikke til dette og tippet naturligvis på Kina.
15. NATO. Bare ett av følgende land er med i NATO. Hvilket? Nord-Makedonia, Irland, Østerrike. Nord-Makedonia.
16. Hvem var den forrige generalsekretæren i NATO? Anders Fogh Rasmussen.
17. Litterære husvenner. I Ibsens skuespill Et dukkehjem har hovedpersonene en husvenn som i siste akt takker vertinna for ilden før han trekker seg tilbake for å dø. Hva heter han? Vi husket ikke dette og kom heller ikke på noe å svare. Doktor Rank.
18. En annen oppdikta husvenn, som egentlig er skoleinspektør, er fast gjest hos den underlige familien til en skipsoffiser som er bosatt i Stillehavet. Husvennen har helskjegg, og familien der han vanker, har to vanskelige barn. Hva heter han? Megler Smekk.
19. Aldersdifferensierte spørsmål om populærmusikk. Tre spørsmål. Svar bare på ett av dem ved å oppgi tittelen på ei singelplate:
A: En av de mest kjente låtene til CCR kom i 1969 og hadde et refreng som begynte slik: Well, don’t go around tonight, well it’s bound to take your life. Hva heter denne låta? Og her må jeg kreve den nøyaktige ordlyden i tittelen. «Bad Moon Rising».
B: Cliff Richard hadde i 1980 en superhit om et forhold som er i ferd med å kjølne, og der refrenget begynner med orda It’s so funny. Hva heter låta? «We Don’t Talk Any More».
C: The Spice Girls hadde i 1996 en stor hit som begynner med teksten If you wanna be my lover. Hva heter sangen? «Wannabe».


Spice Girls

Altså, gi bare ett svar, som skal være tittelen på ei låt. Vi var litt usikre på svaret på A, og svarte derfor på C, som vi kunne. B klarte vi ikke. 1p.
20. Norske MGP-vinnere. Hvilken artist eller gruppe framførte sangen i finalen? Hvis to forskjellige på den norske og europeiske, godtar vi begge.
A: 1962, Kom sol kom regnLaila Dalseth (N), Inger Jacobsen (I).
B: 1973, Å for et spill. (Linje: «Jeg kjenner teknikken og demper musikken.») Bendik singers.
C: 1993, Alle mine tankar (forts.: – de går til deg). Silje Vige.
Her var vi ganske sikre på C, helt blanke på B, men valgte å svare Inger Jacobsen på A. 1p.

14p var nest best i denne omgangen, men The Answer My Friend var 1p bedre også her:

1: The Answer My Friend (29)
2: Qeng Ho og Quizzie Tunes (23)
4: Carl & Co og Comrados (22)
6: Landkrabbene (21)
7: Sypikene (19)
8: Virrvarr (18)

Bilder fra Wikipedia

Ingen kommentarer: